Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan và thuế

(eFinance Online) - Theo Tổng cục Hải quan đã có 62.505 hồ sơ đã thực hiện theo Cơ chế một cửa quốc gia.
Ảnh minh họa - nguồn: Báo Hải quan.Ảnh minh họa - nguồn: Báo Hải quan.

Đến hết ngày 15/4/2016, 100% đơn vị hải quan thực hiện thủ tục hải quan thông qua hệ thống VNACCS/VCIS cho khoảng 49,1 nghìn doanh nghiệp với tổng số tờ khai xuất nhập khẩu (XNK) 2,48 triệu tờ khai. Số thu thuế XNK năm 2016 bằng phương thức điện tử với ngân hàng trên 60.190 tỷ đồng (chiếm 89,55% số thu hải quan).

Đối với lĩnh vực thuế, tính đến ngày 20/5/2016, hệ thống khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố; với trên 535 nghìn doanh nghiệp thực hiện khai thuế qua mạng (đạt 99,59 % tổng số doanh nghiệp); số lượng hồ sơ khai thuế điện tử tiếp nhận trên 31,6 triệu hồ sơ; số doanh nghiệp đăng ký dịch vụ nộp thuế điện tử trên 492 nghìn doanh nghiệp (đạt tỷ lệ 91,58 %  tổng số doanh nghiệp đang hoạt động) với số thuế nộp năm 2016 đạt trên 174 nghìn tỷ đồng. 

(PV)