Cải tiến phương thức thanh toán, thu nộp thuế đồng bộ với VNACCS/VCIS

Theo Tổng cục Hải quan, tính đến 29/7/2014 đã có 34 cục hải quan, 172 chi cục triển khai hệ thống VNACCS/VCIS, số lượng tờ khai là hơn 1,5 triệu tờ khai, số lượng kim ngạch XNK hơn 63 tỷ USD, số doanh nghiệp tham gia hơn 36.000 doanh nghiệp.  

Ảnh minh họa - nguồn Báo Hải quan.Ảnh minh họa - nguồn Báo Hải quan.

Từ khi hệ thống VNACCS/VCIS đưa vào vận hành ngày 1/4/2014, đến nay hệ thống được thực hiện theo đúng lộ trình đặt ra, không gây xáo trộn lớn cho hoạt động XNK của doanh nghiệp, các doanh nghiệp đã nhanh chóng tiếp cận với hệ thống mới và việc thông quan đã đi vào ổn định.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Tổng cục Hải quan, trong thời gian qua hệ thống VNACCS/VCIS đã bộc lộ một số hạn chế, tồn tại do một số lĩnh vực nghiệp vụ thcj hiện chưa tốt, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan như:

Khâu giám sát hàng hóa, quy trình hướng dẫn chưa lường hết các tình huống phát sinh tại khâu giám sát, cùng với việc áp dụng máy móc của cán bộ, công chức hải quan tại một số chi cục dẫn đến khó khăn cho doanh nghiệp trong việc hoàn thành thủ tục hải quan, gây ách tắc hoàng hóa của doanh nghiệp tại cảng. Để giải quyết vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã ban hành các công văn hướng dẫn cụ thể công tác giám sát, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật.

Bên cạnh đó, việc xử lý vướng mắc của cán bộ, công chức hải quan và doanh nghiệp đôi lúc còn chậm, ảnh hưởng không tốt đến việc xử lý quy trình nghiệp vụ và làm thủ tục hải quan của cán bộ, công chức hải quan và doanh nghiệp.

Hệ thống thông tin liên quan kết nối với hệ thống VNACCS/VCIS còn chưa thông suốt dẫn đến một số khó khăn trong quá trình làm thủ tục hải quan của doanh nghiệp và công chức hải quan.

Chỉ ra nguyên nhân của những tồn tại nêu trên, Tổng cục Hải quan cho biết về phía cơ quan hải quan, số lượng cán bộ, công chức triển khai hạn chế, trong khi số lượng công việc tăng nhanh và sức ép lớn nên việc xử lý một số việc, vướng mắc đôi lúc còn chậm. 

Về phía doanh nghiệp, hệ thống VNACCS/VCIS là hệ thống mới, đòi hỏi việc chuẩn hóa cao, trong giai đoạn đầu, một số doanh nghiệp còn bỡ ngỡ, chưa thành thạo trong khai báo, dẫn đến khai chưa chính xác và ảnh hưởng đến quá trình thông quan.

Thêm vào đó, việc phối hợp trao đổi thông tin kịp thời giữa các cơ quan Nhà nước (các Bộ, ngành cấp giấy phép, ngân hàng thương mại, kho bạc...) còn hạn chế nên ảnh hưởng đến thủ tục thông quan của doanh nghiệp, ví dụ độ trễ trong luân chuyển thông tin từ ngân hàng thương mại đến kho bạc ảnh hưởng đễn xác nhận tình trạng ân hạn thuế cho doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan cũng cho biết, trong thời gian tới, Tổng cục sẽ rà soát lại toàn bộ văn bản, quy định pháp lý liên quan để ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản pháp lý, quy trình thủ tục phục vụ cho việc triển khai hệ thống VNACCS/VCIS theo nội dung của Luật Hải quan sửa đổi đã được Quốc hội phê chuẩn.

Để triển khai đồng bộ hệ thống VNACCS/VCIS và với vai trò là đơn vị đầu mối, Tổng cục Hải quan tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, phối hợp trao đổi thông tin kịp thời với các đơn vị liên quan trong quá trình làm thủ tục (ngân hàng, kho bạc, doanh nghiệp...).

Nhằm góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và cơ quan hải quan trong quá trình làm thủ tục hải quan, trong thời gian tới, cần phải cải tiến phương thức nộp thuế đảm bảo nhanh và thuận tiện cho doanh nghiệp sử dụng tài khoản chuyên thu... Đồng thời, Tổng cục Hải quan tiếp tục hoàn thiện kết nối hệ thống VNACCS/VCIS với các hệ thống liên quan để đảm bảo việc truyền và xử lý thông tin được thông suốt trong quá trình làm thủ tục hải quan trên hệ thống VNACCS/VCIS.

(Phương An)