Cần các bộ ngành giải quyết kịp thời

Trong quá trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, cơ quan Hải quan gặp một số vướng mắc có liên quan đến các quy định của bộ ngành khác.

Cán bộ Hải quan đang kiểm tra hàng XNKCán bộ Hải quan đang kiểm tra hàng XNK

Những vướng mắc này nếu được các bộ ngành giải quyết kịp thời sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu cũng như công tác quản lý của cơ quan Hải quan.

Công ty TNHH 4P khi làm thủ tục nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Hưng Yên (thuộc Cục Hải quan Hải Phòng) xin đăng ký miễn thuế nhập khẩu cho các mặt hàng linh kiện điện tử các loại dùng cho sản xuất tivi. Đây là những lô hàng nhập khẩu vào thời gian từ tháng 5/2002 đến 31/12/2005 và từ tháng 1/2006 đến tháng 4/2007. Tổng số tiền thuế nhập khẩu xin miễn khoảng hơn 58 tỷ đồng.

Vấn đề đáng nói là ở chỗ, Cục Hải quan Hải Phòng lại thấy vướng khi xác định Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư để miễn thuế cho Công ty TNHH 4P. Qua xem xét hồ sơ, Công ty TNHH 4P được UBND tỉnh Hưng Yên cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, bao gồm Giấy chứng nhận số 12/ƯĐĐT-UB ngày 12/5/2003 để thực hiện Dự án lắp ráp màn hình máy tính; Giấy chứng nhận số 22/ƯĐĐT-UB ngày 12/5/2004 để thực hiện Dự án xây dựng nhà máy lắp ráp vi mạch điện tử bằng công nghệ dán mạch.

Đối chiếu với quy định tại Thông tư số 02/2007/TT-BTM ngày 2/2/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương); Phụ lục I, Danh mục A ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/8/2006 của Chính phủ thì sản xuất chất bán dẫn và các linh kiện điện tử kỹ thuật cao; sản xuất sản phẩm phần mềm, nội dung thông tin số, cung ứng các dịch vụ phần mềm, nghiên cứu CNTT, đào tạo nguồn nhân lực CNTT thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư.

Vậy, trong trường hợp của Công ty TNHH 4P làm thủ tục tại Hải quan Hải Phòng thì Dự án lắp ráp màn hình máy vi tính; Lắp ráp vi mạch điện tử bằng công nghệ dán mạch có thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư hay không? Trên thực tế, theo Cục Hải quan Hải Phòng, hồ sơ của doanh nghiệp khai báo, nhập khẩu hàng hóa là vỏ và linh kiện tivi các loại.

Để có cơ sở áp dụng chính sách thuế phù hợp, Tổng cục Hải quan đã có văn bản đề nghị Bộ Công thương và Bộ Kế hoạch - Đầu tư cho biết: Lắp ráp màn hình máy vi tính, Lắp ráp vi mạch điện tử bằng công nghệ dán mạch có thuộc lĩnh vực sản xuất sản phẩm phần mềm, nội dung thông tin số, cung ứng các dịch vụ, phần mềm, nghiên cứu CNTT, đào tạo nguồn nhân lực CNTT như quy định tại Thông tư 2 của Bộ Công thương trên đây không?

(Theo Diễn đàn Doanh nghiệp)