Cần gửi hồ sơ trước 90 ngày để xác định trước mã số hàng hóa NK

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản trả lời công văn số 397/HQTH-NV ngày 12/3/2014 của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa về việc xác định trước mã số hàng hóa nhập khẩu đối với mặt hàng nhập khẩu phục vụ dự án đầu tư của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Vicenza.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo quy định tại điểm a.2 khoản 2 Điều 7 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì: Tổ chức, cá nhân phải nộp đủ hồ sơ đề nghị xác định trước mã số đến Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi dự kiến làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa đề nghị xác định trước mã số trong thời hạn ít nhất 90 ngày trước khi xuất khẩu, nhập khẩu lô hàng.

Qua kiểm tra hồ sơ, Tổng cục Hải quan thấy rằng tuy hồ sơ khai báo trên đơn đề nghị đầy đủ, đúng quy định nhưng không đủ điều kiện để xác định trước mã số theo quy định. Cụ thể, theo hồ sơ của Công ty thì ngày giao hàng trên hợp đồng bên bán hoàn tất việc giao hàng cho bên mua vào ngày 30/5/2014, trong khi đơn đề nghị xác định trước mã số đề ngày 06/3/2014 là không thỏa mãn điều kiện “ít nhất 90 ngày trước khi nhập khẩu lô hàng” theo quy định.

Do đó, Tổng cục Hải quan không thực hiện xác định trước mã số đối với mặt hàng trên của Công ty.

(T.H)