Cập nhật chính sách mới về nhập khẩu trang thiết bị y tế, quy trình thực hiện NSW

Hơn 320 doanh nghiệp phía Bắc hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu (XNK) trang thiết bị y tế đã tham dự hội thảo tập huấn thực hiện thủ tục nhập khẩu trang thiết bị y tế qua cơ chế một cửa quốc gia (NSW) do Tổng cục Hải quan phối hợp với Bộ Y tế - Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế tổ chức.

Ông Nguyễn Trần Hiệu - Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan phát biểu tại buổi tập huấn. Ảnh: PD.Ông Nguyễn Trần Hiệu - Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan phát biểu tại buổi tập huấn. Ảnh: PD.

Trong thời gian qua, Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế đã tích cực phối hợp với Tổng cục Hải quan, Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel xây dựng hệ thống dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 "Cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế" và kết nối với Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Đây là một trong 8 dịch vụ công của Bộ Y tế triển khai trên Cổng thông tin điện tử quốc gia năm 2015.

Các doanh nghiệp khi tham gia tập huấn sẽ nắm được chính sách mới về nhập khẩu trang thiết bị y tế, cũng như nắm rõ quy trình thực hiện trong NSW. Đồng thời, đề nghị doanh nghiệp chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai NSW như trang bị máy tính, hạ tầng mạng, chữ ký số… và chú trọng đến đảm bảo an ninh an toàn.

Tại buổi tập huấn lần này, đại diện Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế đã phổ biến về Thông tư số 30/2015/TT-BYT ngày12/10/2015 của Bộ Y tế quy định về việc nhập khẩu trang thiết bị y tế. Các DN cũng được đại diện Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan hướng dẫn cách thực hiện ngay thủ tục “Cấp giấy phép NK trang thiết bị y tế” trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.
 
(PD)