Chấn chỉnh tác phong làm việc, thái độ ứng xử của cán bộ hải quan

Theo đánh giá của Tổng cục Hải quan, bên cạnh kết quả tích cực, việc triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS trong thời gian qua vẫn còn bộc lộ một số vướng mắc, phát sinh do Hệ thống VNACCS/VCIS là hệ thống mới, cả công chức hải quan và doanh nghiệp còn bỡ ngỡ, sử dụng chưa thực sự thành thạo.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Ngoài ra, một số vướng mắc phát sinh do quy trình, hướng dẫn chưa đầy đủ, máy móc trong xử lý công việc và một số phát sinh do lỗi kỹ thuật đang tiếp tục khắc phục. Trong tình hình triển khai như vậy, cán bộ, công chức hải quan cần phải nỗ lực hơn nữa, nhiệt tình hơn nữa trong việc hỗ trợ doanh nghiệp xử lý vướng mắc, phát sinh.

Tuy nhiên, theo phản ánh của cộng đồng doanh nghiệp, trong thời gian vừa qua, một số ít cán bộ, công chức hải quan đã nhân cơ hội triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS đổ lỗi cho việc triển khai hệ thống mới và đã có tác phong làm việc thiếu hợp tác, thiếu tinh thần trách nhiệm, gây phiền hà, khó khăn cho doanh nghiệp, trong đó gây tốn kém chi phí và thời gian trong quá trình làm thủ tục hải quan của doanh nghiệp.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan vừa chỉ thị về việc chấn chỉnh tác phong làm việc, thái độ ứng xử của cán bộ, công chức hải quan trong toàn Ngành nhằm hỗ trợ hiệu quả, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình thông quan điện tử trên Hệ thống VNACCS/VCIS như sau:

Ban Triển khai dự án VNACCS/VCIS có trách nhiệm: Đầu mối điều phối, tổng hợp, xử lý các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS của cán bộ, công chức hải quan và doanh nghiệp của các đơn vị trong toàn Ngành. Phân tích, phân loại các khó khăn vướng mắc, tham mưu đề xuất Tổng cục Hải quan các giải pháp hỗ trợ các đơn vị trong toàn Ngành nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc cơ quan Tổng cục có trách nhiệm: Ưu tiên số một và tập trung xử lý các vướng mắc trong quá trình triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS liên quan đến lĩnh vực do đơn vị mình phụ trách. Phối hợp chặt chẽ với Ban Triển khai dự án VNACCS/VCIS xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS. Trước khi trình Tổng cục ban hành văn bản hướng dẫn của đơn vị mình liên quan đến triển khai Dự án VNACCS/VCIS lấy ý kiến của Ban Triển khai dự án VNACCS/VCIS.

Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố và các Chi cục trưởng Chi cục hải quan có trách nhiệm: Chỉ đạo các Chi cục Hải quan, đơn vị trực thuộc quán triệt cho cán bộ, công chức nội dung của Chỉ thị này, yêu cầu cán bộ, công chức hải quan tại đơn vị khắc phục khó khăn, hết lòng, hết sức phục vụ người dân và doanh nghiệp, trau dồi đạo đức cách mạng, học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh trong quá trình triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp và người dân.

Chỉnh đốn tác phong làm việc của cán bộ, công chức hải quan trong quá trình triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS. Thực hiện điều chuyển làm công tác khác và kiên quyết xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với những cán bộ, công chức tại đơn vị có thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu tính hợp tác, thái độ hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS. Những công chức nào bị nhiều doanh nghiệp phản ảnh gây phiền hà, sách nhiễu và tiêu cực sẽ bị đình chỉ công tác để kiểm điểm và xử lý nghiêm theo quy định.

(PV)