Chi cục Hải quan Thái Nguyên: Khai hải quan điện tử đạt gần 8.000 tờ khai

Theo Cục Hải quan Bắc Ninh, đơn vị đã hoàn thành công tác triển khai thủ tục hải quan điện tử  tại Chi cục Hải quan Thái Nguyên (triển khai từ 01/01/2013), tính đến nay, Cục Hải quan Bắc Ninh đã triển khai Hải quan điện tử tại 100% các đơn vị trực thuộc và 100% doanh nghiệp, các nhà đầu tư đã áp dụng thủ tục hải quan điện tử tại Chi cục Hải quan Thái Nguyên.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Tổng số tờ khai hải quan điện tử tại Chi cục Hải quan Thái Nguyên đã đạt gần 8.000 tờ khai, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt xấp xỉ 430 triệu USD tăng 85% so với cùng kỳ năm 2012. Thu ngân sách Nhà nước tính đến đầu tháng 8/2013 đạt trên 360 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ năm 2012.

Nhằm đảm bảo hệ thống hải quan điện tử vận hành thông suốt, Cục Hải quan Bắc Ninh đã phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, giới thiệu phần mềm hải quan điện tử mới cho tất cả cán bộ công chức của cục và các doanh nghiệp trên địa bàn; song song với đó là tổ chức mở tờ khai hải quan cho các doanh nghiệp thuộc 3 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và Thái Nguyên.

(KT)