Chính thức triển khai Cơ chế một cửa quốc gia

Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) tại cảng biển quốc tế đã chính thức được khai trương vào sáng hôm nay (ngày 12/11/2014) tại trụ sở Tổng cục Hải quan (theo Quyết định số 48/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ). Việc triển khai chính thức được thực hiện trước mắt tại cảng Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh nhấn nút chính thức triển khai NSW. Ảnh Hữu Linh.Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh nhấn nút chính thức triển khai NSW. Ảnh Hữu Linh.

Tổng cục Hải quan đã cùng với Bộ Công Thương và Bộ Giao thông Vận tải thống nhất lựa chọn 10 thủ tục hành chính của Bộ Tài chính, 05 thủ tục của Bộ Công Thương và 03 thủ tục của Bộ Giao thông Vận tải tham gia thí điểm.

Theo Bộ Giao thông Vận tải có 9 công ty tham gia NSW giai đoạn 1 bao gồm: SITC Việt Nam, Dịch vụ hàng hải Nhật Thăng, chi nhánh Công ty CP vận tải và thuê tàu tại Hải Phòng (Vietfrancht), Hanjin Shipping Việt Nam, Vitamas (hãng NYK Line Vietnam), đại lý Liên hiệp vận chuyển Gemadept, Vận tải dầu khí Sài Gòn (SP Shipping), Hoyer Transport Việt Nam và Dịch vụ giao nhận vận tải Sao Đại Dương.

NSW chính thức khai trương là bước tiến quan trọng để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hoạt động xuất nhập khẩu (XNK), đầu tư, du lịch; đồng thời hiện thực hóa cam kết của Việt Nam trong thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN. Việc thực hiện NSW còn là tiền đề quan trọng để Việt Nam tiến lên tốp đầu ở khu vực về cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hàng hóa XNK, phương tiện xuất nhập cảnh (XNC), quá cảnh.

Hiện nay, thủ tục đối với hàng hóa XNK; phương tiện, hành khách XNC, quá cảnh tại các cửa khẩu liên quan đến 8 bộ, ngành khác nhau. Giai đoạn trước mắt (sau Lễ triển khai chính thức hôm nay) Cơ chế một cửa quốc gia mới kết nối với một số bộ, ngành và thực hiện một số thủ tục đối với tàu biển XNC, quá cảnh.

Ngày 26/02/2014, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia đã bấm nút khai trương kỹ thuật Cổng thông tin một cửa quốc gia giữa 3 bộ: Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Bộ Giao thông Vận tải.  

Phát biểu tại Lễ triển khai chính thức NSW, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh khẳng định triển khai NSW là dấu mốc quan trọng thể hiện cam kết cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ, tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Do đó, các Bộ, ngành cần tích cực triển khai giai đoạn 2, đặc biệt xây dựng cơ sở pháp lý vững chắc cho NSW. Tiến tới ban hành thông tư liên tịch đúng tiến độ đề ra, nếu cần có thể trình ban hành một quy chế của Chính phủ để chỉ đạo thống nhất các Bộ, ngành thực hiện và cũng là cơ sở kiểm điểm những đơn vị không triển khai đúng quy định.

Phó Thủ tướng chỉ đạo trong thời gian tới phải triển khai thêm tại các cửa khẩu đường bộ. Mục tiêu nhằm đưa công tác thực hiện thủ tục hành chính của Việt Nam từ tốp trung bình trong ASEAN lên Top Khá và phấn đấu trở thành một trong những nước dẫn đầu.

Thay mặt Tổng cục Hải quan - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN và NSW, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh về kết nối chính thức NSW, với sự cố gắng, nỗ lực cao độ của đội ngũ cán bộ công chức các bộ, ngành: Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan); Bộ Giao thông Vận tải; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Y tế; Bộ Quốc phòng, NSW đã được chính thức kết nối trước kế hoạch dự kiến 18 ngày (dự kiến thực hiện 30/11).

Theo kế hoạch tháng 12/2014 sẽ kết nối các thủ tục hành chính của Bộ Công Thương; tháng 6/2015 sẽ kết nối các thủ tục hành chính của các bộ: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Y tế; sẵn sàng kết nối Cơ chế một cửa ASEAN.

Từ năm 2016, sẽ mở rộng kết nối các thủ tục hành chính cấp phép đối với hàng hóa XNK, NK, quá cảnh của các bộ, ngành khác.

(Phương An)