Chưa nộp đủ tiền thuế nợ dừng làm thủ tục hải quan

Tổng cục Hải quan vừa chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành quyết liệt thực hiện một số giải pháp cấp bách từ nay đến cuối năm. Theo đó, Tổng cục Hải quan giao Cục Thuế xuất nhập khẩu hàng ngày theo dõi chặt chẽ tình hình thu ngân sách của ngành báo cáo lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo Bộ Tài chính.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Trên cơ sở công tác theo dõi phân tích kết quả thu, Cục Thuế xuất nhập khẩu cụ thể hóa chỉ tiêu thu của những tháng còn lại trong năm. Cục hải quan các tỉnh, thành phố tổ chức rà soát toàn bộ nguồn thu, phát hiện kịp thời các khoản khai thác tăng thu, các địa bàn, lĩnh vực, mặt hàng, loại hình kinh doanh còn thất thu để có biện pháp quản lý phù hợp. Giao chỉ tiêu thu cho các đơn vị theo từng tuần, từng tháng và định kỳ theo dõi, giám sát, đôn đốc để đảm bảo tiến độ thực hiện.

Quản lý nguồn thu, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế qua tham vấn giá, xác định trị giá, xác định mã số tính thuế và kiểm tra sau thông quan. Chú trọng vào những mặt hàng có thuế suất cao, kim ngạch xuất nhập khẩu lớn. Đẩy mạnh công tác thu nợ, đảm bảo số nợ thuế đến 31/12/2013 không vượt quá chỉ tiêu đề ra.

Ban hành 100% thông báo nợ thuế và tiền chậm nộp với các DN còn nợ thuế, với các khoản thuế đã hết thời hạn được gia hạn theo quy định hiện hành, phải ban hành thông báo và đôn đốc DN nộp ngay trong tháng hết thời gian gia hạn vào NSNN. Phối hợp với Kho bạc và ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng tiến hành cưỡng chế với DN vi phạm pháp luật về thuế.
 
Trường hợp chưa đủ tiền thuế nợ thì dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa XK, NK. Rà soát các hợp đồng gia công, nhập sản xuất xuất khẩu quá hạn nhưng chưa thanh khoản hoặc xuất khẩu sản phẩm để yêu cầu DN nộp thuế. Thường xuyên rà soát tài khoản tạm thu, tạm giữ để chuyển nộp ngân sách các khoản quá 135 ngày theo đúng quy định.
 
(PV)