CNTT hải quan một năm nhiều thành tựu

(eFinance Online) - Theo Cục CNTT và Thống kê hải quan (Tổng cục Hải quan), hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng, kho, bãi (gọi tắt là hệ thống VASSCM) được triển khai từ cuối năm 2017 tại 4 cục hải quan tỉnh, thành phố. Năm 2018, hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng, kho, bãi được triển khai trên phạm vi toàn quốc. Tính đến ngày 31/12/2018, hệ thống VASSCM đã được triển khai tại 27/35 cục hải quan tỉnh, thành phố cho 309 doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi, kho ngoại quan và kho hàng không. 
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Hệ thống VASSCM  không chỉ giúp  cơ quan hải quan có thể theo dõi chặt chẽ, kịp thời quá trình di chuyển, biến động và tình trạng của hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan mà còn mang lại những lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan có liên quan. 

Cũng theo Cục CNTT và Thống kê hải quan, hiện nay, hệ thống CNTT đã “phủ sóng” đầy đủ các lĩnh vực nghiệp vụ hải quan trọng yếu và đang được vận hành liên tục hàng ngày, hàng giờ, hàng phút để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Do đó, chỉ cần hệ thống CNTT dừng lại sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Ý thức được trách nhiệm nặng nề đó, trong năm qua, Cục CNTT và Thống kê hải quan đã rất nỗ lực đảm bảo việc quản lý và vận hành hệ thống CNTT hải quan một cách an ninh, an toàn, không làm gián đoạn hoạt động nghiệp vụ. Trong năm không để xảy ra các sự cố làm ảnh hưởng đến hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, các hệ thống cốt lõi như VNACCS/VCIS, ECustoms, KTTTT, QLRR… đều hoạt động ổn định, thông suốt.

Ngoài việc, đảm bảo công tác bảo vệ “cơ quan đầu não” của hệ thống CNTT tại Tổng cục, trong năm 2018, Cục CNTT và Thống kê hải quan tiếp tục hỗ trợ các đơn vị nghiệp vụ, các cục hải quan địa phương sử dụng, khai thác có hiệu quả các hệ thống CNTT như: Hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định nghiệp vụ giai đoạn I; Tiếp tục triển khai Đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 mở rộng cho các ngân hàng thương mại và các hệ thống CNTT khác.

Trong năm 2018, bộ phận hỗ trợ người sử dụng (HelpDesk) đã thực hiện tốt vai trò hỗ trợ, giải đáp thắc mắc cho người dân, doanh nghiệp cũng như cán bộ, công chức hải quan trong quá trình thực hiện các thủ tục hải quan trên các hệ thống CNTT. Bộ phận hỗ trợ người sử dụng đã tổ chức làm việc theo cơ chế trực ca, đảm bảo nhân sự giải đáp vướng mắc của cán bộ Hải quan và cộng đồng doanh nghiệp. Mọi vướng mắc, hỏi đáp đã được xử lý.

Năm 2018, Cục CNTT và Thống kê hải quan đã tiếp tục đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo yêu cầu của Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.  Từ ngày 01/02/2018, phiên bản mới của hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến đã được triển khai và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho 42 thủ tục hành chính mới, góp phần đưa số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 của Tổng cục Hải quan lên tổng số 171/181 thủ tục hành chính.

Năm 2018, hệ thống CNTT tiếp tục cung cấp 18 dịch vụ công trực tuyến.

Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của Tổng cục và các đơn vị trong toàn ngành, trong năm 2018, Cục CNTT và Thống kê hải quan đã tổ chức triển khai mở rộng hệ thống quản lý văn bản điều hành tập trung (EdocCustoms) trong phạm vi toàn quốc.

Cũng trong năm 2018, công tác thống kê tiếp tục được hiện đại hóa, phục vụ đắc lực cho chỉ đạo, điều hành kinh tế vĩ mô của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ, cụ thể: Thực hiện kịp thời, chất lượng cao các báo cáo tình hình xuất nhập khẩu gửi Chính phủ, lãnh đạo các cấp, các bộ, ngành để phục vụ công tác điều hành hoạt động xuất nhập khẩu, kinh tế đối ngoại. Xử lý kịp thời gần 500 yêu cầu riêng, đột xuất về thông tin hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ công tác quản lý nhà nước. Xuất bản Niên giám Thống kê Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu năm 2017 (gồm: Bản tóm tắt và bản chi tiết).

Kim Liên