Cơ chế quản lý nhập khẩu gỗ từ Campuchia

Tổng cục Hải quan vừa ban hành công văn số 28/TCHQ-GSQL hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thủ tục nhập khẩu mặt hàng gỗ nguyên liệu có nguồn gốc từ Campuchia.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Tổng cục Hải quan cho biết, thực hiện đúng chính sách quản lý hiện hành đối với việc nhập khẩu mặt hàng này tại Thông tư số 01/2014/TT-BCT ngày 15/01/2014 của Bộ Công Thương quy định về việc nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia, không yêu cầu doanh nghiệp xuất trình giấy phép xuất khẩu của phía Campuchia.

Hồ sơ hải quan thực hiện theo quy định hiện hành tại Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn dưới Luật Hải quan. Trường hợp mặt hàng gỗ nhập khẩu thuộc Phụ lục II, III Công ước CITES (nội luật hóa tại Thông tư số 40/2013/TT-BNNPTNT ngày 05/9/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước CITES) thì yêu cầu doanh nghiệp xuất trình Giấy phép CITES nhập khẩu do Cơ quan quản lý CITES Việt Nam - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp.

Việc tuân thủ pháp luật Campuchia là trách nhiệm doanh nghiệp nhập khẩu gỗ từ Campuchia tự thực hiện.

Công văn này thay thế các văn bản trước đây hướng dẫn về việc nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia, bao gồm các công văn số 912/TCHQ-GSQL ngày 23/01/2014, số 1483/TCHQ-GSQL ngày 17/02/2014, số 1830/TCHQ-GSQL ngày 25/02/2014 của Tổng cục Hải quan.

(T.H)