Cơ quan Hải quan trả lời câu hỏi của Vinashin

Công ty Cổ phần Công nghiệp Tầu thủy và xe máy Vinashin đặt câu hỏi cơ quan hải quan về giá tối thiểu áp dụng đối với 2.000 chiếc xe gắn máy Vinashin mà công ty đã ký hợp đồng nhập khẩu.

Cơ quan Hải quan trả lời câu hỏi của Vinashin

Công ty Cổ phần Công nghiệp Tầu thủy và xe máy Vinashin hỏi:

Hiện nay công ty chúng tôi đã ký hợp đồng nhập khẩu 2.000 chiếc xe gắn máy Vinashin với giá 515 USD/chiếc với các điều khoản: Công ty chúng tôi và đối tác nước ngoài đã có quan hệ làm ăn lâu dài và tiến tới việc sản xuất và lắp ráp sản phẩm tại Việt Nam, chúng tôi mua xe với số lượng nhiều, không cần bảo hành cho sản phẩm, không mua bảo hiểm cũng như việc không lựa chọn màu sơn. Chúng tôi muốn hỏi Công ty chúng tôi mở tờ khai làm thủ tục Hải quan tại Cục Hải quan TP Hà Nội thì giá tối thiểu áp dụng đối với các loại xe trên là bao nhiêu?

Trả lời:

Theo quy định tại Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Quy trình kiểm tra, xác định trị giá tính thuế ban hành theo quyết định 640/QĐ-TCHQ ngày 03/04/2006 của Tổng cục Hải quan thì: trị giá tính thuế của hàng hóa nhập khẩu là giá thực tế đã thanh toán trực tiếp hay gián tiếp cho người bán trong điều kiện mua bán bình thường để mua hàng hóa nhập khẩu sau khi đã cộng thêm hay trừ ra một số khoản điều chỉnh theo quy định.

Cơ quan Hải quan nơi doanh nghiệp mở tờ khai Hải quan thực hiện kiểm tra tính chính xác, trung thực trị giá khai báo và yêu cầu doanh nghiệp giải trình, tham vấn để làm rõ.

Trường hợp doanh nghiệp không giải trình, chứng minh được tính chính xác, trung thực của trị giá khai báo, Cơ quan Hải quan sẽ xác định lại trị giá tính thuế theo đúng trình tự các nguyên tắc và phương pháp quy định tại Thông tư 113/2005/TT-BTC nêu trên và các văn bán hướng dẫn khác về giá tính thuế của Tổng cục Hải quan.

(Theo Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp)