Công bố ba thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hải quan

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1917/QĐ-BTC ngày 12/8/2013 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.
 
Ba thủ tục mới thuộc lĩnh vực xuất nhập khẩu gồm: Khai báo, tiếp nhận, trao đổi và phản hồi thông tin trên Cổng thông tin một cửa quốc gia; Đăng ký tài khoản người sử dụng Cổng thông tin một cửa quốc gia; Sử dụng chữ ký số để thực hiện các thủ tục hành chính hải quan một cửa.
 
Nội dung của các thủ tục hành chính bao gồm các phần: Trình tự thực hiện; Cách thức thực hiện; Thành phần, số lượng hồ sơ; Thời hạn giải quyết; Đối tượng thực hiện; Cơ quan thực hiện; Lệ phí; Yêu cầu, điều kiện thực hiện; Kết quả thực hiện; Căn cứ pháp lý giúp tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính được dễ dàng, thuận lợi hơn.
 
(KT)