Công khai, minh bạch quy trình, thủ tục hành chính thuế, hải quan trên internet

Đó là một trong những yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ đối với Bộ Tài chính tại Chỉ thị về tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan, ngày 5/8/2014.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Nội dung Chỉ thị yêu cầu các Bộ, cơ quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết số 19 của Chính phủ về những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, chú trọng đẩy mạnh cải cách những thủ tục hành chính có liên quan đến lĩnh vực thuế, hải quan.

Phối hợp với Bộ Tài chính chỉ đạo đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu thuế, chống chuyển giá và quản lý thu thuế khoán quyết liệt, hiệu quả hơn. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2014; đẩy nhanh thực hiện các giải pháp và giải quyết các thủ tục hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp bị thiệt hại tại một số địa phương; cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời tăng cường hậu kiểm.

Chỉ thị yêu cầu giảm thời gian kê khai, nộp thuế đạt mức trung bình của nhóm các nước ASEAN-6; phấn đấu cuối năm 2014 có 95% số doanh nghiệp khai thuế điện tử, 15/63 địa phương thực hiện nộp thuế điện tử và 63/63 địa phương triển khai trong năm 2015; cắt giảm tối thiểu 50% số giờ thực hiện thủ tục hành chính thuế, phấn đấu đến năm 2015 bằng với mức trung bình của nhóm nước ASEAN-6 (171 giờ/năm).

Ngoài ra, Chỉ thị cũng yêu cầu công khai, minh bạch các quy trình, thủ tục hành chính thuế, hải quan trên mạng internet; triển khai có hiệu quả mô hình một cửa liên thông; đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra thuế, hải quan; tăng cường đầu tư trang thiết bị hiện đại và chấn chỉnh, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức thuế, hải quan đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...

Trước đó, Tổng cục Hải quan cũng đã yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan niêm yết công khai thủ tục hành chính trên bảng phải theo một trong những cách thức cụ thể sau: Vị trí đặt bảng phải thích hợp, không quá cao hoặc quá thấp, dễ đọc, dễ tiếp cận. Nơi đặt bảng phải có khoảng trống đủ rộng để người đọc có thể tìm hiểu, trao đổi, ghi chép. Không sử dụng kính, màng nhựa, lưới thép hoặc cửa có khóa để che chắn bảng niêm yết thủ tục hành chính. Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan gắn trên bảng niêm yết phải chia thành từng nhóm nghiệp vụ, ghi rõ tên thủ tục hành chính và số thứ tự tương ứng của từng văn bản, in mỗi trang tối thiểu là khổ A4, kèm theo mẫu đơn, mẫu tờ khai nếu có. Đặc biệt, phải niêm yết những nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức.

Ngày 30/7/2014, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng đã ban hành Quyết định 1842/QĐ-BTC quy định về thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ liên quan đến lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi quản lí của Bộ Tài chính. Theo đó có 27 thủ tục hành chính mới, 137 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 12 thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ...

(Phương An)