Cục Hải quan Bình Dương giúp doanh nghiệp nắm rõ luật pháp

Sáng ngày 22/10/2013, Chi cục Hải quan VSIP phối hợp với Chi cục Hải quan Việt Hương (Cục Hải quan Bình Dương) đã tổ chức Hội nghị tập huấn Thông tư 128/2013/TT-BTC và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định 83/2013/NĐ-CP cho trên 300 doanh nghiệp đóng trên 2 địa bàn Khu công nghiệp Việt Nam- Singapore và khu công nghiệp Việt Hương.

Hội nghị tập huấn Thông tư 128/2013/TT-BTC và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định 83/2013/NĐ-CP.Hội nghị tập huấn Thông tư 128/2013/TT-BTC và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định 83/2013/NĐ-CP.

Hội nghị được tổ chức nhằm phân tích, hướng dẫn cho các doanh nghiệp nắm được một cách cụ thể, chi tiết những chính sách mới ban hành tại Thông tư 128/2013/TT-BTC, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP và lộ trình áp dụng chữ ký số.

Từ những thông tin về những chính sách mới này và qua thực tiễn hoạt động tại mỗi địa phương, Cục Hải quan Bình Dương muốn lắng nghe những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp để bổ sung thông tin và có văn bản kiến nghị Tổng cục Hải quan kịp thời tháo gỡ. Những nội dung trong Hội nghị tập huấn này đều là những chính sách rất quan trọng không chỉ riêng đối với việc quản lý nhà nước của cơ quan Hải quan mà tác động rất lớn tới hoạt động của DN.

Trong buổi sáng ngày 22/10, Hội nghị đã được nghe Ông Đỗ Thanh Phong- trưởng TTDL&CNTT trình bày những quy định liên quan đến việc đăng ký, mua, và sử dụng chữ ký số trong thời gian tới. Ông Phong cho biết theo lộ trình đã được quy định tại Quyết định số 2341/QĐ-BTC ngày 18/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành lộ trình triển khai sử dụng chữ ký số trong thủ tục hải quan điện tử và điều 5 Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 về sử dụng chữ ký số trong thực hiện thủ tục hải quan điện tử thì doanh nghiệp phải hoàn thành việc đăng ký chữ ký số trước ngày 31/10/2013 để sử dụng chính thức từ ngày 01/11/2013. Doanh nghiệp có thể đăng ký thuê bao chữ ký số một trong những Công ty phần mềm được Bộ Thông tin- Truyền thông cấp phép và đã được kiểm duyệt như Công ty Phần mềm Thái Sơn, Công ty Cổ phần FPT, VNPT, VIETTEL…

Ông Phong cũng lưu ý với doanh nghiệp sau khi đăng ký mua, sỡ hữu chữ ký số thì doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan hải quan bằng cách vào trang website của Hải quan Việt Nam tại địa chỉ: www.customs.gov.vn.

Giới thiệu về những nét mới cơ bản tại Thông tư 128/2013/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 10/9/2013, Ông Nguyễn Văn Trung- Trưởng Phòng Giám sát quản lý về hải quan- Cục Hải quan Bình Dương cho biết, Thông tư 128/2013/TT-BTC gồm 168 Điều, tăng 3 điều so với Thông tư 194, trong đó có bổ sung một nội dung: xác định trước trị giá, địa điểm đăng ký tờ khai hải quan, giải phóng hàng, đưa hàng về bảo quản, nộp dần tiền thuế, tiền nợ thuế…

Tại hội nghị, Ông Huỳnh Văn Út- Trưởng Phòng thuế XNK- Cục Hải quan Bình Dương cũng đã trình bày một số điểm mới của Luật Quản lý thuế sửa đổi bổ sung có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013 và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP nhằm giúp cho cộng đồng doanh nghiệp nắm rõ và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật như: thời hạn nộp thuế, thứ tự thanh toán tiền thuế, xử lý tiền nộp thừa, thời gian gia hạn nộp thuế, hồ sơ hoàn thuế, xác định trước mã số, điều kiện bảo lãnh tiền thuế, cách thức bảo lãnh…

Với trên 25 câu hỏi vướng mắc về các lĩnh vực như: thủ tục xác định trước trị giá hải quan của lô hàng, kê khai và điều chỉnh định mức, đưa hàng về bảo quản, giải phóng hàng, chốt tồn NPL đối với DNCX, thủ tục kê khai NPL chính, phụ, giám định mã HS, phân tích phân loại hàng hóa, thủ tục hoàn thuế, không thu thuế, thủ tục hải quan đối với hàng XNK tại chỗ, điều kiện bảo lãnh tiền thuế… lãnh đạo các Phòng ban chức năng của Cục Hải quan Bình Dương đã trả lời nhanh chóng và thỏa đáng. Riêng các câu hỏi vượt thẩm quyền xử lý thì cục hải quan bình dương sẽ ghi nhận cụ thể và sớm có kiến nghị Tổng cục Hải quan tháo gỡ cho doanh nghiệp.

(Lê Xuyền)