Cục Hải quan Bình Dương: Tăng cường đối thoại với DN Nhật bản

Sáng ngày 19/3, Cục Hải quan Bình Dương phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Bình Dương và Cục Thuế tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị đối thoại với hơn 80 chủ doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Cục Hải quan Bình Dương: Tăng cường đối thoại với DN Nhật bản

Tại hội nghị, trung tâm dữ liệu và công nghệ thông tin Cục Hải quan Bình Dương cũng đã thông tin cụ thể đến các chủ doanh nghiệp Nhật Bản về dự án VNACCS/VCIS mà sắp tới ngành Hải quan sẽ chính thức triển khai kể từ ngày 01/4/2014. Hệ thống thông quan tự động và cơ chế một cửa quốc gia (VNACCS/VCIS) là hệ thống do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại cho Chính phủ Việt Nam trên cơ sở Hiệp định song phương giữa hai Chính phủ. Hệ thống này được đánh giá là một trong những hệ thống thông quan hiện đại nhất trên thế giới. Hệ thống này có tác dụng giúp thông quan nhanh, với luồng xanh chỉ mất từ 1-3 giây, bên cạnh đó, hệ thống này còn có tác dụng là hạn chế hồ sơ giấy nhờ cơ chế một cửa nên các chứng từ như giấy KTCL, ATVSTP, KD… sẽ được gửi trực tiếp đến cơ quan hải quan và các chứng từ trong hồ sơ xuất khẩu, nhập khẩu sẽ được khai dưới dạng điện tử… Theo đó, Cục Hải quan Bình Dương cũng lưu ý với cộng đồng doanh nghiệp là đơn vị sẽ chính thức bắt đầu vận hành từ đầu tháng 7/2014.

Ông Huỳnh Trịnh Thanh- Phó trưởng phòng GSQL Cục Hải quan Bình Dương cũng đã điểm qua một số khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp đã gặp phải trong quá trình thực hiện Thông tư 128/2013/TT- BTC mà Cục Hải quan Bình Dương đã xử lý như: về việc hóa đơn theo quy định tại Điều 45, Điều 117 Thông tư 128/2013/TT- BTC, theo đó, căn cứ vào công văn số 162399/BTC-TCHQ thì khi xuất khẩu thì sử dụng hóa đơn xuất khẩu, doanh nghiệp nội địa bán hàng cho khu chế xuất thì sử dụng hóa đơn GTGT; vướng về việc mang hàng về bảo quản theo quy định tại Điều 27 Thông tư 128/2013/TT- BTC c ó quy định những hàng hóa thuộc diện phải xin giấy phép chuyên ngành thì doanh nghiệp phải thực hiện lưu tại kho, bãi, cảng để chờ xin giấy phép trước khi thông quan hàng hóa. Điều này khiến doanh nghiệp gặp khó khăn về thời gian chờ đợi và phát sinh chi phí. Trước vướng mắc này, Cục Hải quan Bình Dương cũng đã kiến nghị Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính tháo gỡ khó khăn, cho phép nguyên liệu sản xuất của doanh nghiệp được đưa vào kho của doanh nghiệp để bảo quản.

Tuy nhiên, để được đưa nguyên liệu sản xuất về kho, doanh nghiệp phải đáp ứng những điều kiện tại công văn số 15269/BTC- TCHQ ngày 07/11/2013 như: kho của doanh nghiệp phải có tường rào ngăn cách, có cổng, cửa để khóa hoặc có camera nối mạng với cơ quan Hải quan và cơ quan Hải quan sẽ tiến hành kiểm tra, xác nhận địa điểm bảo quản đáp ứng yêu cầu giám sát. Mặt khác, cơ quan Hải quan cũng sẽ kiểm tra đột xuất kho doanh nghiệp để đánh giá mức độ chấp hành của doanh nghiệp trong việc bảo quản hàng hóa chờ thông quan…

(Lê Xuyền)