Đã có 1.567 doanh nghiệp khai báo thủ tục cảng biển trên Cổng thông tin NSW

Tổng cục Hải quan cho biết, đến 08/6/2015, đã có 1.567 doanh nghiệp thực hiện khai báo thủ tục cảng biển trên Cổng thông tin một cửa quốc gia với 3.353 hồ sơ (1.892 nhập cảnh, 1.499 xuất cảnh, 12 quá cảnh). Cổng thông tin một cửa quốc gia đã xử lý 1.145 hồ sơ cấp giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) mẫu D; 182 bộ hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng cho mô tô, xe máy, động cơ.

Ảnh: PT.Ảnh: PT.

Ngày 4/6/2015 vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã nhấn nút chính thức kết nối cơ chế một cửa quốc gia (NSW) với 3 Bộ Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, tăng số Bộ tham gia NSW lên con số 6 (trước đó có các Bộ: Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương). NSW được triển khai đem lại nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp.

Thứ nhất, doanh nghiệp chỉ phải nộp hồ sơ cho một điểm tiếp nhận duy nhất và nhận kết quả từ nhiều cơ quan nhà nước khác nhau nên tiết kiệm nhân lực, thời gian trong khâu chuẩn bị, nộp hồ sơ. Nếu tính trong năm 2013, với 1,3 triệu hồ sơ hải quan XNK phải chịu sự điều chỉnh của các quy định quản lý chuyên ngành thì doanh nghiệp sẽ giảm được chi phí cho toàn bộ số hồ sơ này.

Thứ hai, khi kết nối với Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), dự kiến C/O điện tử sẽ được ASEAN công nhận và được gửi trực tiếp cho hải quan các nước thông qua ASW nên doanh nghiệp xuất khẩu và doanh nghiệp nhập khẩu sẽ được hưởng lợi từ việc công nhận C/O này.

Thứ ba, doanh nghiệp nhận được kết quả phản hồi nhanh (đối với luồng xanh, dự kiến hệ thống VNACCS của cơ quan hải quan phản hồi kết quả trong vòng 1 giây) nên rút ngắn thời gian giải phóng hàng, giảm chi phí lưu kho, lưu bãi, tăng hiệu quả kinh doanh.

Thứ tư, doanh nghiệp tuân thủ pháp luật tốt sẽ được hưởng nhiều ưu tiên, ưu đãi từ các chương trình của cơ quan quản lý nhà nước.

(Phương An)