Đại sứ quán Anh hỗ trợ Tổng cục Hải quan “Triển khai thực hiện Hiệp định tạo thuận lợi thương mại của WTO tại Việt Nam”

Hôm nay, Tổng cục Hải quan và Đại sứ quán Anh tại Hà Nội đã ký kết Thỏa thuận tài trợ dự án “Triển khai Hiệp định tạo thuận lợi thương mại của WTO tại Việt Nam”. Theo đó, thời gian thực hiện dự án từ tháng 10/2014 đến tháng 3/2015 với tổng số tiền tài trợ 45.429 Bảng Anh và hình thức tài trợ hỗ trợ kỹ thuật.

Toàn cảnh lễ ký kết. Ảnh: T.Trang.Toàn cảnh lễ ký kết. Ảnh: T.Trang.

Các hoạt động chính của dự án gồm: Tiến hành rà soát văn bản pháp luật liên quan đến Tạo thuận lợi thương mại (thực hiện thông qua việc thuê 01 chuyên gia nước ngoài và 02 chuyên gia Việt Nam); Tổ chức 02 hội thảo về tạo thuận lợi thương mại; Tổ chức Hội thảo để tổng kết các vấn đề và hoàn thiện Tờ trình Chính phủ về triển khai Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới tại Việt Nam.

Có thể nói, đây là lần đầu tiên Đại sứ quán Anh có hoạt động hỗ trợ cụ thể cho Hải quan Việt Nam.

Bên cạnh các hoạt động chung trên diễn đàn WCO, hai bên đã có một số hoạt động hỗ trợ lẫn nhau trong công tác xác minh, chống buôn lậu và gian lận thương mại, trao đổi một số đoàn khảo sát và học hỏi kinh nghiệm.

Trước đó, hai bên đã ký kết 2 biên bản ghi nhớ về: Hợp tác phòng chống buôn lậu và vi phạm hải quan qua biên giới (ký ngày 29/6/2007, có thời hạn 5 năm và tự động gia hạn); Xây dựng năng lực (ký ngày 15/4/2008, có thời hạn 3 năm và không đề cập đến việc gia hạn).

Phát biểu tại Lễ ký kết, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh nói: Thuận lợi hóa thương mại ngày càng có vai trò hết sức quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới các quốc gia về mọi phương diện, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại nói chung và hoạt động xuất nhập khẩu nói riêng. Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại của Tổ chức Thương mại thế giới ra đời đã xác lập một cơ chế quốc tế điều chỉnh hàng rào thương mại hình thành trong hoạt động thương mại giữa các nước, đồng thời xác lập cơ chế hợp tác hiệu quả thực chất giữa các cơ quan hải quan với nhau, giữa các cơ quan hải quan với các cơ quan quản lý của các thành viên khác để hình thành cơ chế đa phương trao đổi và xử lý thông tin phục vụ cho việc tuân thủ tốt các qui định hải quan.

"Hiện nay, Hiệp định đã bước sang giai đoạn chuẩn bị triển khai thực hiện nên việc nghiên cứu, rà soát, so sánh, đánh giá mức độ tuân thủ Hiệp định, xác định các biện pháp cần phải được xây dựng, năng lực nắm bắt sâu nội dung Hiệp định là một yêu cầu cấp thiết. Dự án này, là một trong những nỗ lực để thực hiện điều đó nhằm xây dựng đề án trình Chính phủ phê duyệt để phê duyệt và triển khai thực hiện Hiệp định", Phó Tổng cục trưởng Vũ Ngọc Anh nhấn mạnh.

(PV)