Đẩy mạnh thu NSNN qua các ngân hàng thương mại

Tổng cục Hải quan có công văn 1796/TCHQ-TXNK gửi các Cục Hải quan tỉnh, thành phố và các Ngân hàng thương mại đã ký kết thỏa thuận thu ngân sách nhà nước với Tổng cục Hải quan.

Đẩy mạnh thu NSNN qua các ngân hàng thương mại đã ký kết thỏa thuận thu ngân sách nhà nước với Tổng cục Hải quan. Đẩy mạnh thu NSNN qua các ngân hàng thương mại đã ký kết thỏa thuận thu ngân sách nhà nước với Tổng cục Hải quan.

Công văn nêu rõ,  nhằm góp phần tăng cường cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian thông quan hàng hóa, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, hiện đại hóa thu nộp NSNN, bảo đảm tính thống nhất của thông tin, chứng từ nộp tiền, Bộ Tài chính đã có Thông tư 126/2014/TT-BTC ngày 28/8/2014 quy định một số thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Mặc dù các quy định của Thông tư 126/2014/TT-BTC có nhiều ưu việt, đảm bảo lợi ích cho cả người nộp thuế, cơ quan Hải quan, Ngân hàng thương mại,... Nhưng trên thực tế việc thu nộp thuế qua Cổng thanh toán điện tử của cơ quan Hải quan chưa đạt như mục tiêu đặt ra, nhiều doanh nghiệp chưa nắm được các ngân hàng thương mại đã phối hợp thu với Tổng cục Hải quan, hoặc chưa hiểu đầy đủ lợi ích của việc nộp thuế qua các ngân hàng thương mại đã phối hợp thu với Tổng cục Hải quan.

Để khắc phục tình trạng trên, phấn đấu tăng tỷ trọng nộp thuế qua Cổng thanh toán điện tử của cơ quan Hải quan, Tổng cục Hải quan đề nghị các ngân hàng thương mại đã phối hợp thu với Tổng cục Hải quan, các Cục Hải quan tỉnh, thành phố niêm yết công khai danh sách các ngân hàng thương mại đã phối hợp thu với Tổng cục Hải quan, lợi ích của việc nộp thuế qua các ngân hàng thương mại đã phối hợp thu với Tổng cục Hải quan tại trụ sở các ngân hàng thương mại, các điểm giao dịch của ngân hàng thương mại, trụ sở cơ quan Hải quan và địa điểm làm thủ tục hải quan tuyên truyền trên Website của đơn vị 

DANH SÁCH

CÁC NGÂN HÀNG PHỐI HỢP THU VỚI TỔNG CỤC HẢI QUAN

STT

Tên Ngân hàng thương mại

1

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

2

Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam (VietinBank)

3

Ngân hàng TMCP Quân đội (Mbbank)

4

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

5

Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB)

6

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)

7

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)

8

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)

9

Ngân hàng TMCP Hàng hải (Maritimebank)

10

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (Vpbank)

11

Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank)

12

Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu long (MHB)

13

Ngân hàng TMCP Phương đông (OCB)

14

Ngân hàng TNHH một thành viên ANZ (Việt Nam)

15

Ngân hàng TMCP An bình (ABbank)

16

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank)

17

Ngân hàng TMCP Xăng dầu (PGbank)

Ghi chú: Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục bổ sung tên các ngân hàng thương mại đang làm thủ tục ký thỏa thuận phối hợp thu với Tổng cục Hải quan trên Website của Tổng cục Hải quan.


(T.H)