"Để giữ được lòng tin của xã hội đối với ngành Hải quan"

Tính đến nay, Thanh tra Hải quan đã có 30 năm trưởng thành và phát triển. Mặc dù trải qua những thăng trầm, nhưng 30 năm qua, Thanh tra ngành Hải quan nói chung và Thanh tra Tổng cục nói riêng vẫn luôn giữ được bản sắc riêng của mình, ngày càng phát triển, trưởng thành và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Và đặc biệt là giữ được lòng tin của người dân và cộng đồng doanh nghiệp đối với ngành Hải quan.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Khẳng định vai trò

Gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO),Việt Nam đã chính thức hội nhập sâu rộng và toàn diện vào diễn đàn kinh tế thế giới, bước vào một sân chơi bình đẳng, nhưng cũng không ít những khó khăn và thách thức. Tham gia vào tổ chức kinh tế toàn cầu này, Việt Nam đã mở rộng các quan hệ quốc tế song phương, đa phương.

Do tham gia hội nhập kinh tế toàn cầu, nên Việt Nam đã mở rộng các quan hệ kinh tế đa phương, từ đó dẫn đến giao lưu thương mại, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá ngày càng tăng lên nhanh chóng. Nền kinh tế càng phát triển thì số lượng đối tượng cần phải giám sát, kiểm tra, thanh tra càng tăng lên. Hiện nay, ngành Hải quan thực hiện cải cách thủ tục, áp dụng thông quan điện tử, áp dụng hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan thì tính đến nay có khoảng hơn 50.000 doanh nghiệp được cấp mã số xuất nhập khẩu (XNK), ngành nghề kinh doanh đa dạng. Trong đó có hàng ngàn doanh nghiệp hoạt động 100% vốn nước ngoài và liên danh với nước ngoài, do đó số lượng đối tượng thanh tra, kiểm tra liên quan đến lĩnh vực thuế XNK là rất lớn.

Ngoài ra, hiện nay toàn ngành Hải quan với số lượng công chức hải quan rất lớn (khoảng hơn 12.000 cán bộ, công chức). Với vai trò là cơ quan tham mưu cho Tổng cục trong công tác phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Hải quan cũng phải làm tốt công tác giám sát, kiểm tra nội bộ trong ngành, từ đó phát hiện ra những sai phạm, dấu hiệu tham nhũng tiêu cực để chấn chỉnh, ngăn ngừa. Từ đó, góp phần thực hiên tốt công tác quản lý nhà nước về hải quan.

Bên cạnh đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Thanh Tổng cục Hải quan là tham mưu, giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan tổ chức tiếp công dân; giải quyết khiếu nại tố cáo trong toàn ngành hải quan.

Như trên đã phân tích đối tượng chịu sự quản lý giám sát của hải quan là rất lớn liên quan đến các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp tham gia hoạt động XNK và cán bộ, công chức trong toàn ngành. Chính vì vậy, hàng năm ngành Hải quan phải tiếp nhận một số lượng lớn đơn thư khiếu nại, đơn thư tố cáo của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân liên quan đến quyền và lợi ích của họ.

Theo quy định của Luật tố cáo, Luật khiếu nại, Luật tiếp công dân và các văn bản hướng 03 Luật này thì Thanh tra là đơn là đầu mối tham mưu giúp Thủ trưởng đơn vị xử lý giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đối với ngành Hải quan, hàng năm Thanh tra Hải quan đã tham mưu cho Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan xử lý giải quyết tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng như hướng dẫn các đơn vị trong toàn ngành thực hiện tốt công tác xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo phát sinh.

Điểm sáng trong hoạt động thanh tra

Hoạt động Thanh tra Hải quan thông qua việc phát hiện và xử lý các sai phạm về tài chính, ngân sách, phát hiện và đề xuất hoàn thiện những sơ hở trong cơ chế quản lý, điều hành và những bất cập của chính sách quản lý; thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong ngành Hải quan, đã góp phần tích cực vào việc tăng thu ngân sách nhà nước, chấn chỉnh và ngăn ngừa các sai phạm xảy ra đối với cán bộ, công chức hải quan nói riêng và các tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực XNK nói chung.

Năm 2010, thông qua công tác thanh tra chuyên ngành, Thanh tra Hải quan đã kiến nghị truy thu qua hơn 121 tỷ đồng; năm 2011, kiến nghị truy thu hơn 221 tỷ đồng. Riêng Thanh tra Tổng cục kiến nghị truy thu hơn 220 tỷ đồng; năm 2012 kiến nghị truy thu hơn 486 tỷ đồng và 142.373,7 USD; năm 2013 kiến nghị truy thu  hơn 401 tỷ đồng.

Ngoài ra kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thanh tra Tổng cục đã tham mưu cho Tổng cục xử lý giải quyết hàng trăm đơn mỗi năm.

30 năm qua là một chặng đường xây dựng, phát triển và trưởng thành, Thanh tra Hải quan nhận thức rõ trách nhiệm của mình trước yêu cầu phát triển, hội nhập của nền kinh tế. Để thực hiện kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hoá ngành Hải quan giai đoạn 2010-2015 và đến năm 2020 với mục tiêu đến năm 2020 thực hiện mô hình quản lý Hải quan hiện đại, bắt kịp trình độ Hải quan các nước tiên tiến trong khu vực, Thanh tra Hải quan trong thời gian tới cần: Chấn chỉnh, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh, gọn phù hợp đồng thời chú trọng việc giáo dục chính trị, đạo đức nghề nghiệp, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng và đào tạo lại chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ.

Thanh tra Hải quan được thành lập vào ngày 20/10/1984, cùng với sự ra đời của Tổng cục Hải quan theo Nghị định số 139-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức Tổng cục Hải quan. Tại Điều 6, Ban Thanh tra (nay là Thanh tra Tổng cục Hải quan) được xác định là một tổ chức thuộc bộ máy của Tổng cục Hải quan.

(Kim Hoa)