Đề xuất tăng thuế nhập khẩu đối với những mặt hàng trong nước đã sản xuất được

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản kiến nghị tới Bộ Tài chính và Bộ Công Thương về việc điều chỉnh thuế suất một số mặt hàng. Theo đó, Tổng cục Hải quan đề nghị điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu đối với những mặt hàng trong nước đã sản xuất được và đáp ứng đủ nhu cầu trong nước.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Trong đó, điều chỉnh thuế suất xăng dầu kịp thời theo đề xuất của Bộ Tài chính tại công văn số 16959/BTC-CST ngày 5/12/2012. Cụ thể: với giá xăng RON 92, trong trường hợp giá bình quân tại Singapore xuống dưới 70 USD một thùng, thuế suất tối đa được áp dụng là 40%. Tương tự với các khoảng giá 70 - 90, 90 - 110 và 110 - 130 USD một thùng, thuế suất tối đa mà cơ quan quản lý được áp lần lượt sẽ là 30%, 20% và 12%. Trong trường hợp giá bình quân vượt quá 130 USD một thùng, thuế suất thấp nhất có thể được áp dụng là 7%. Các mốc tương đương cũng được áp dụng với các mặt hàng khác như diesel, dầu hỏa, dầu mazut…

Đối với mặt hàng than xuất khẩu, Tổng cục Hải quan cho biết, thuế suất thực hiện từ 1/1/2012 đến 10/10/2012 là 20%, từ 11/10/2012 đến nay là 10%. Tuy nhiên, qua thống kê cho thấy, 9 tháng đầu năm 2012, bình quân mỗi tháng xuất khẩu 1.138 tấn, giá xuất khẩu bình quân 77,7 USD/tấn; 3 tháng cuối năm 2012, bình quân mỗi tháng xuất khẩu 1.617 tấn, tăng 42% so với bình quân 9 tháng đầu năm 2012, giá xuất khẩu bình quân 71 USD/tấn. Vì vậy, căn cứ vào tình hình hoạt động của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và giá xuất khẩu, Tổng cục Hải quan đề xuất điều chỉnh tăng thuế suất thuế xuất khẩu than bảo đảm cho an ninh năng lượng, thuế xuất khẩu…

Đồng thời, kiến nghị tăng thuế xuất khẩu một số mặt hàng khoáng sản tồn kho từ 30 lên 40% để thực hiện khi Thủ tướng Chính phủ cho xuất khẩu số khoáng sản tồn kho này.

Tổng cục Hải quan cũng đề xuất Bộ Tài chính cho phép hàng hóa thuộc danh mục hàng tiêu dùng được đưa từ kho ngoại quan vào tiêu thụ tại thị trường Việt Nam...

Ngoài ra, để khuyến khích xuất khẩu, Tổng cục Hải quan cũng đề nghị Bộ Công Thương xem xét tạo điều kiện thuận lợi đối với việc cấp C/O ưu đãi cho hàng hoá gửi kho ngoại quan của chủ hàng nước ngoài xuất khẩu sang nước là thành viên hiệp định FTA.

Cùng với đó, kiến nghị Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư 20/2011/TT-BCT ngày 12/5/2011 của Bộ Công Thương quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ôtô chở người loại 9 chỗ ngồi trở xuống theo hướng: Kiến nghị bãi bỏ quy định về việc bổ sung Giấy chỉ định hoặc giấy ủy quyền là nhà nhập khẩu, nhà phân phối của chính hãng sản xuất, kinh doanh mặt hàng đó; gỡ bỏ hạn chế 3 cửa khẩu theo quy định tại Thông tư 20...

(KD)