Đến 15/4: Tổng nợ quá hạn, quá hạn cưỡng chế chuyên thu 37,8 tỷ đồng

Đó là số liệu thống kê của Cục Hải quan Đồng Nai tính tới 15/4. Số nợ quá hạn, quá hạn cưỡng chế của loại hình chuyên thu chiếm 0,28% trên tổng số thu ngân sách (NS) năm 2014 của Cục, đạt chỉ tiêu của ngành Hải quan đề ra tổng nợ quá hạn và quá hạn cưỡng chế loại hình chuyên thu không vượt quá 2% trên tổng số thu 2014.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Cũng theo Cục Hải quan Đồng Nai, tổng số thu thuế trong kỳ là 1.033 tỷ đồng, bằng 119% so với cùng kỳ năm 2013, lũy kế  đến ngày 15/4 là 3.243 tỷ đồng, đạt 24,08% so với chỉ tiêu thu thuế năm 2014 (13.470 tỷ đồng). Trong đó, số thu thuế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là trên 1.000 tỷ đồng, bằng 117,2% so với cùng kỳ năm 2013, lũy kế đến ngày 15/4 đạt 3.243 tỷ đồng, bằng 24%  so với chỉ tiêu thu thuế năm 2014.

Trong đó, thuế xuất nhập khẩu (XNK) và thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đạt 264,7 tỷ đồng, bằng 128% so với cùng kỳ năm 2013, thuế giá trị gia tăng 738,08 tỷ đồng, bằng 114,11% so với cùng kỳ năm 2013. Số thu thuế trên địa bàn Bình Thuận là 28,54 tỷ đồng, bằng 211,4% so với cùng kỳ năm 2013, lũy kế đến ngày 15/4 đạt 62 tỷ đồng bằng 206,7% so với chỉ tiêu thu thuế năm 2014 (30 tỷ đồng). Trong đó, thuế XNK và thuế TTĐB đạt 13,67 tỷ đồng, bằn 20,6% so với cùng kỳ năm 2013; Thuế GTGT đạt 14,62 tỷ đồng, bằng 108,8% so với cùng kỳ năm 2013.

(KT)