Đến 16/11/2015: Ngành Hải quan thu ngân sách đạt gần 218.373 tỷ đồng

Theo Tổng cục Hải quan, năm 2015 Tổng cục được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao dự toán thu NSNN là 260.000 tỷ đồng, tăng 2,4% so với thực hiện năm 2014 (253.864 tỷ đồng). Tính đến ngày 16/11/2015, số thu ngân sách toàn ngành đạt gần 218.373 tỷ đồng, đạt 83,99% dự toán.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Như vậy để đạt được con số Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao cho Tổng cục Hải quan rất khó khăn.

Lý giải nguyên nhân giảm thu, Tổng cục Hải quan cho biết do tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động như giá dầu thô liên tục giảm, hiện tại ở mức dưới 50 USD/thùng, giảm một nửa so với thời điểm đưa ra dự toán; kim ngạch xuất nhập khẩu tăng cao so với cùng kỳ 2014 nhưng kim ngạch có thuế lại giảm. Bên cạnh đó, số thu của một số cục hải quan có nguồn thu từ dầu thô xuất nhập khẩu, từ xăng dầu nhập khẩu cũng giảm sâu…

(PD)