Đến 27/12/2013: Ngành Hải quan thu ngân sách ước đạt 216.000 tỷ đồng

Theo Tổng cục Hải quan số thu này bằng 90,9% dự toán, tăng 9,4% so với năm 2012. Lý giải nguyên nhân tăng thu, Tổng cục Hải quan cho biết: Do kim ngạch xuất khẩu năm 2013 ước đạt 130,5 tỷ USD, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2012; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 130,8 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu có thuế  đạt 9,7 tỷ USD giảm 8,7% so với cùng kỳ năm 2012, kim ngạch nhập khẩu có thuế đạt 64,9 tỷ USD tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2012. Thêm vào đó, do điều chỉnh tăng thuế suất thuế NK xăng dầu: Từ ngày 18/4/2013 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 43/2013/TT-BTC về việc tăng thuế suất thuế NK xăng dầu thêm 2% (xăng 14%, DO 10%, FO, dầu hỏa 12%); Thông tư 47/2013/TT-BTC ngày 26/4/2013 tăng xăng lên 16%, DO 12%, FO, dầu hỏa 14%; Thông tư 58/2013/TT-BTC ngày 8/5/2013 tăng xăng lên 19%, DO 14%, FO 15%, dầu hỏa 16%, đến Thông tư 70/2013/ TT-BTC ngày 22/5/2013 giảm thuế suất xăng xuống 18%.

Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý Thuế có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 thì tiền thuế phải nộp ngay, trừ trường hợp được các tổ chức tín dụng bảo lãnh và nộp tiền chậm nộp thuế. Như vậy, năm 2013 là năm duy nhất có 13 tháng thu so với các năm do thay đổi quy định về thời hạn nộp thuế.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan đã tập trung nguồn lực tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Thực hiện các biện pháp quản lý thu, chống thất thu ngân sách Nhà nước (NSNN) như: Chống thất thu về giá, tăng cường kiểm soát giá nhập khẩu đã được quy định tại cơ sở dữ liệu giá, tăng cường kiểm tra giá mặt hàng xuất khẩu; phân loại hàng hóa xác định mức thuế; tăng cường kiểm tra xuất xứ hàng hóa;  tăng cường công tác kiểm tra sau thông qua, đôn đốc thu hồi nợ thuế...; Đồng thời phối hợp triển khai thực hiện giai đoạn 2 dự án Hiện đại hóa thu nộp thuế giữa 4 ngành Thuế - Hải quan - Kho bạc - Tài chính, thực hiện việc truyền nhận dữ liệu bảng kê gắn chữ ký số đã góp phần cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho người nộp thuế nhanh chóng thông quan hàng hóa; Thực hiện phối hợp thu NSNN giữa Tổng cục Hải quan và các ngân hàng thương mại năm 2013 đã triển khai phối hợp thu NSNN trong toàn ngành Hải quan, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế nhanh chóng và có nhiều kênh lựa chọn cho việc thanh toán thuế…

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan đã xử lý thuế đối với xe ô tô, xe gắn máy mang biển số ngoại giao, biển số nước ngoài đã chuyển nhượng, sử dụng không đúng quy định. Kiến nghị sửa đổi biểu thuế xuất khẩu, tăng thuế suất thuế XK đối với một số mặt hàng khoáng sản, than... Tăng cường công tác quản lý nợ thuế, giảm nợ đọng thuế, đến 30/11/2013 đã thu hồi được 1.746 tỷ đồng nợ thuế... Nâng cao hiệu quả của công tác kiểm tra sau thông quan, phát hiện các hành vi gian lận thương mại, ưu tiên chú trọng vào việc kiểm tra, phát hiện những vấn đề mới, vấn đề nóng, để đảm bảo ngăn chặn kịp thời những hành vi gian lận, trốn thuế, lợi dụng sơ hở của chính sách, pháp luật;  phấn đấu đạt số thu thực tế qua công tác kiểm tra sau thông quan tăng 30% - 40% so với số thực thu năm 2012. Tính đến ngày 11/12/2013, toàn ngành đã thực hiện kiểm tra sau thông quan 2.180 cuộc, quyết định truy thu hơn 1.578 tỷ đồng (bao gồm cả ấn định thuế và phạt vi phạm hành chính), đã thực thu vào NSNN 1.315 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với số thực thu năm 2012...

Nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2014, Tổng cục Hải quan đề ra một số giải pháp như: Đẩy mạnh công tác quản lý thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu, qua công tác tham vấn giá, xác định trị giá, xác định mã số tính thuế; Kiểm tra sau thông quan; Tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành để ngăn ngừa, kiểm tra, phát hiện các hành vi gian lận thương mại qua xuất xứ hàng hóa, xác định trọng tâm, trọng điểm các mặt hàng có dấu hiệu kim ngạch bất thường, thuế suất cao. Tiếp tục triển khai, mở rộng kết nối với các ngân hàng thương mại để tạo thuận lợi tối đa cho việc thu và nộp thuế, hoàn thiện triển khai mở rộng cổng thanh toán điện tử, nâng cấp hệ thống sử dụng bảng kê điện từ có gắn chữ ký số, ngân cấp hệ thống trao đổi thông tin với ngân hàng thương mại, Kho bạc Nhà nước. Đẩy mạnh công tác thu nợ.

Xây dựng hoàn thiện hệ thống quản lý rủi ro, đảm bảo thông tin quản lý rủi ro có hiệu quả đối với từng khâu nghiệp vụ; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra thuế, trong đó đặc biệt chú trọng các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, các doanh nghiệp tạm nhập, tái xuất... Phối hợp với ngành Thuế trong việc phân loại thống nhất danh sách doanh nghiệp rủi ro cao về thuế. Theo đó, kiểm tra giám sát chặt chẽ việc kê khai hải quan và kê khai thuế đối với doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế nhằm chống các hành vi gian lận, chiếm đoạt tiền hoàn thuế từ NSNN; Tăng cường sự phối hợp với Ngân hàng nhà nước để thống nhất quy định các tiêu chí rủi ro, chứng từ, loại hình thanh toán qua ngân hàng có rủi ro, xây dựng cơ chế phối hợp trao đổi thông tin với ngân hàng để thông tin các giao dịch qua ngân hàng có dấu hiệu đáng ngờ kịp thời ngăn chặn hành vi chiếm đoạt tiền thuế GTGT thông qua khấu trừ, hoàn thuế. Tăng cường kiểm soát hải quan, phòng chống buôn lậu; thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh chống gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hoá, các chất ma tuý qua biên giới trong điều kiện môi trường thông quan điện tử.

Tăng cường kiểm tra các trường hợp miễn, giảm, hoàn thuế, không thu thuế, tập trung kiểm tra, hướng dẫn cơ quan hải quan địa phương thực hiện việc quản lý, miễn thuế hàng hóa thuộc dự án ưu đãi đầu tư, yêu cầu các đơn vị hải quan thực hiện miễn thuế theo đúng đối tượng đã được quy định tại Nghị định 87/2010/NĐ-CP và Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013, đồng thời miễn thuế phải căn cứ vào danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành theo Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/8/2012, đảm bảo hàng hóa trong nước đã sản xuất được thì không được miễn thuế theo đúng quy định nhằm bảo hộ sản xuất trong nước...

Đồng thời, Tổng cục Hải quan cũng kiến nghị với Bộ Tài chính trình Chính phủ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Nới lỏng các chính sách nhập khẩu, kích cầu đầu tư, tiêu dùng để giải phóng hàng tồn kho, tăng kim ngạch xuất nhập khẩu, tăng trưởng kinh tế. Bám sát giá xăng dầu Thế giới để điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu xăng dầu phù hợp với barem thuế suất xăng dầu, tăng thuế suất thuế nhập khẩu xăng dầu kịp thời khi giá xăng dầu thế giới giảm. Kiến nghị Bộ Công thương sửa đổi Thông tư số 20/2011/TT-BCT ngày 12/5/2011 về việc quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 9 chỗ ngồi trở xuống theo hướng bỏ điều kiện giấy chỉ định hoặc giấy ủy quyền là nhà nhập khẩu, nhà phân phối của chính hãng

(Phương An)