Đến 31/5/2014: Ngành Hải quan đã kiểm tra qua máy soi 16.765 container

Theo Tổng cục Hải quan, hệ thống hải quan được trang bị 11 máy soi, trong đó có 3 máy soi container do JICA tài trợ, 8 máy soi do ngân sách trang bị. Việc trang bị máy soi đáp ứng yêu cầu kiểm tra, soi chiếu hàng hóa của cơ quan hải quan và phù hợp với các thông lệ quốc tế, nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý hải quan.

Ảnh minh họa - nguồn: Báo Hải quan.Ảnh minh họa - nguồn: Báo Hải quan.

Việc sử dụng máy soi bước đầu đã phát huy hiệu quả như có tính cảnh báo, răn đe, giảm thời gian kiểm tra thực tế hàng hoá, đã phát hiện được nhiều sai phạm qua soi chiếu.

Tuy nhiên, Tổng cục Hải quan cho rằng, hiệu quả sử dụng máy soi container trong toàn ngành chưa cao. Tính đến hết 31/5/2014, các đơn vị đã tiến hành kiểm tra qua máy soi 16.765 container hàng hóa xuất nhập khẩu (trong đó, 3.924 container hàng xuất khẩu và 12.841 container hàng nhập khẩu); Tiến hành kiểm tra thực tế sau khi soi chiếu là 1.884 container, phát hiện 51 container hàng hóa vi phạm (tỉ lệ phát hiện 0,62%, trong đó 0,3 % đối với hàng xuất khẩu và 0,32% đối với hàng nhập khẩu).

(Kim Liên)