Đến ngày 25/4/2018: Ngành Hải quan thu ngân sách đạt 87.665 tỷ đồng

(eFinance Online) - Năm 2018, Tổng cục Hải quan được Quốc hội và Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách nhà nước là 283.000 tỷ đồng. Theo số liệu của Kho bạc Nhà nước, số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu từ ngày 01- 25/04 đạt 19.096 tỷ đồng, lũy kế cả năm đến ngày 25/4/2018 đạt 87.665 tỷ đồng bằng 31% dự toán, bằng 29,9% chỉ tiêu phấn đấu.
  
 
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Trên cơ sở số thu những ngày đầu tháng 4 và ước kim ngạch xuất nhập khẩu trong tháng 4/2018 cũng như tình hình kinh tế nói chung hiện nay, ước thu tháng 4/2018 đạt 21.500 tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2018 ước đạt đạt 90.069 tỷ đồng bằng 31,83% dự toán, bằng 30,74% chỉ tiêu phấn đấu, giảm 1,74% so với cùng kỳ năm 2017 (91.664 tỷ đồng).

Kim Hoa