Đến ngày 27/09/2018: Ngành Hải quan thu ngân sách 224.007 tỷ đồng

(eFinance Online) - Theo số liệu của Kho bạc Nhà nước, số thu ngân sách nhà nước (NSNN) từ hoạt động XNK từ ngày 01- 27/09/2018 đạt 22.463 tỷ đồng, lũy kế cả năm đến ngày 27/09/2018 đạt 224.007 tỷ đồng bằng 79,15% dự toán, bằng 76,45% chỉ tiêu phấn đấu (293.000 tỷ đồng), tăng 6,33% so với cùng kỳ năm 2017.
Ảnh minh họa - nguồn: Báo Hải quan.Ảnh minh họa - nguồn: Báo Hải quan.

Ước thu tháng 9/2018 đạt 23.500 tỷ đồng, giảm 14,9% so với tháng trước (27.617 tỷ đồng). Tổng thu NSNN 9 tháng đầu năm 2018 ước đạt 225.000 tỷ đồng bằng 79,5% dự toán, bằng 76,79% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 5,15% so với cùng kỳ năm 2017 (213.963 tỷ đồng). 

Kim Liên