Dịch vụ công trực tuyến của ngành Hải quan

(eFinance Online) - Đến nay, cơ quan hải quan đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) tối thiểu mức độ 3 cho 170/180 thủ tục hành chính (TTHC) (đạt 94% số lượng TTHC), trong đó có 161 thủ tục được cung cấp mức độ 4. Tổng cục Hải quan cũng đã ban hành kế hoạch triển khai đề án giám sát hàng hóa tại cảng biển, cảng hàng không nhằm quản lý hàng hóa toàn diện, đảm bảo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) theo đúng chủ trương của Chính phủ.
Ảnh: TD.Ảnh: TD.

Từ ngày 01/3/2017, Tổng cục Hải quan đã chính thức cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho các TTHC trong lĩnh vực hải quan trên Cổng thông tin điện tử tại địa chỉ http://pus.customs.gov.vn.

Các đối tượng thực hiện thủ tục hành chính là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ điện tử và nhận kết quả xứ lý từ tất cả các đơn vị hải quan trên toàn quốc. Việc thực hiện thủ tục hành chính bằng phương thức điện tử được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 17663/BTC-TCHQ ngày 13/12/2016 của Bộ Tài chính.

Việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến sẽ góp phần giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian, giảm chi phí thực hiện các TTHC cho doanh nghiệp. Đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan hải quan, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Danh sách các TTHC đang được cung cấp trên Cổng thông tin điện tử:

STT

Tên thủ tục

Cấp xử lý

1

 

Danh mục hàng hóa NK để sản xuất các sản phẩm CNTT trọng điểm

 

Chi cục

 

2

 

Thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc xe ô tô, xe hai bánh gắn máy nhập khẩu

 

Chi cục

 

3

 

Đề nghị tạm dừng làm TTHQ với hàng hóa có yêu cầu bảo vệ quyền SHTT

 

Chi cục

 

4

 

Phân loại MMTB nguyên chiếc ở dạng tháo rời

 

Chi cục

 

5

 

Phân loại máy liên hợp hoặc tổ hợp máy

 

Chi cục

 

6

 

Sao y tờ khai hải quan

 

Chi cục

 

7

 

Hoàn thuế theo Thông tư 38

 

Chi cục

 

8

 

Xét giảm thuế đối với hàng hóa bị hư hỏng, mất mát trong quá trình giám sát

 

Chi cục

 

9

 

Xét miễn thuế quà biếu, quà tặng, hàng mẫu

 

Chi cục

 

10

 

Gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt

 

Chi cục

 

11

 

Nộp dần tiền thuế nợ

 

Chi cục

 

12

 

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

 

Chi cục

 

13

 

Danh mục hàng hóa nhập khẩu là Dung môi N-Hexan

 

Chi cục

 

14

 

Hủy tờ khai hải quan

 

Chi cục

 

15

 

Hàng hóa đưa vào, đưa ra cảng trung chuyển

 

Chi cục

 

16

 

Hàng hóa kinh doanh theo phương thức chuyển khẩu

 

Chi cục

 

17

 

Phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng tạm nhập, tạm xuất

 

Chi cục

 

18

 

Ô tô xuất cảnh (tái xuất)

 

Chi cục

 

19

 

Ô tô nhập cảnh (tạm nhập)

 

Chi cục

 

20

 

Thuê kho bên ngoài DNCX

 

Chi cục

 

21

 

Thông báo kết quả hủy Biên lai

 

Cục

 

22

 

Thông báo phát hành Biên lai

 

Cục

 

23

 

Tiêu hủy xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ƯĐMT

Cục

 

24

 

Xoá nợ tiền thuế, tiền phạt thực hiện theo Thông tư 77/2008/TT-BTC

 

Cục

 

25

 

Xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt theo qui định tại Điều 65 Luật Quản lý thuế

 

Cục

 

26

 

Quyết toán việc XK, sử dụng hàng hóa miễn thuế là VLXD đưa vào khu phi thuế quan

 

Cục

 

27

 

Đăng ký danh mục hàng hóa XK miễn thuế là VLXD đưa vào khu phi thuế quan

 

Cục

 

28

 

Xét miễn thuế hàng nhập khẩu phục vụ NCKH, GDĐT

 

Cục

 

29

 

Cấp lại Danh mục hàng hóa miễn thuế và Phiếu TDTL

 

Cục

 

30

 

Nộp dần tiền thuế nợ

 

Cục

 

31

 

Gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt

 

Cục

 

32

 

Gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt

 

Tổng cục

 

33

 

Đăng ký, xác nhận Đại lý giám sát hải quan

 

Tổng cục

 

34

 

Thủ tục công nhận doanh nghiệp ưu tiên

 

Tổng cục

 

35

 

Đề nghị kiểm tra, giám sát hàng hóa có yêu cầu bảo hộ quyền SHTT

 

Tổng cục

 

36

 

Nộp dần tiền thuế nợ

 

Tổng cục

 

37

 

Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế

 

Tổng cục

 

38

 

Xét miễn thuế quà biếu tặng

 

Tổng cục

 

39

 

Xác định trước mã số

 

Tổng cục

 

40

 

Xác nhận trước xuất xứ

 

Tổng cục

 

41

 

Xác định trước trị giá

 

Tổng cục

 

Hướng dẫn sử dụng hệ thống:

- Về tài khoản sử dụng Hệ thống: các đối tượng có thể sử dụng tài khoản trên hệ thống VNACCS/VCIS để đăng nhập vào Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến hoặc đăng ký tài khoản sử dụng trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến.

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng:Người làm thủ tục bấm vào đường dẫn dưới đây để tải về tài liệu Hướng dẫn sử dụng hệ thống Dịch vụ công trực tuyến

https://www.customs.gov.vn/DocLib/DVCTT2016/01-DVCTT-HDSD-NLTT-V3.rar

Tuấn Dũng