Dịch vụ công trực tuyến mức 3 lĩnh vực hải quan đạt 170 thủ tục

(eFinance Online) - Tổng cục Hải quan cho biết, tính đến nay, tổng số dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) đạt tối thiểu mức độ 3 là 170/180 thủ tục hành chính (TTHC) (chiếm trên 94,4% số lượng TTHC). Trong đó, số DVCTT đạt mức độ 4 có 161; số DVCTT đạt mức độ 3 có 9; còn lại 10 TTHC đang ở mức độ 1 và 2. 
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, tính đến ngày 15/7/2018, đã có 11 bộ, ngành tham gia kết nối với 53 TTHC, tổng số hồ sơ hành chính đã được xử lý trên 1,34 triệu bộ hồ sơ và hơn 22,8 nghìn doanh nghiệp tham gia (Riêng từ ngày 01/01-15/7/2018, số hồ sơ đạt trên 447,8 nghìn bộ, trên 4,6 nghìn doanh nghiệp tham gia).

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan đã xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung Quyết định 1899/QĐ-TTg về việc bổ sung, kiện toàn nhiệm vụ, bộ máy giúp việc của Ủy ban 1899 trong đó có việc bổ sung nhiệm vụ phát triển logistics; Tổ chức thành công Hội nghị chuyên đề "Giải pháp thúc đẩy phát triển Cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại" ngày 24/7/2018; Chủ động phối hợp với các bộ, ngành rà soát quy trình nghiệp vụ, chỉ tiêu thông tin, phát triển phần mềm, đảm bảo cơ sở hạ tầng, kết nối kỹ thuật triển khai các thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia trong năm 2018 (dự kiến đến cuối  năm 2018 sẽ triển khai thêm 143 thủ tục hành chính mới trên Cơ chế một cửa quốc gia, nâng tổng số lên 196 thủ tục, đạt 78% trên tổng cộng 251 thủ tục sẽ được triển khai đến năm 2020 theo rà soát mới nhất của các Bộ, Ngành).

Từ ngày 01/7/2018, Tổng cục Hải quan đã phối hợp với các bộ, ngành và các đơn vị có liên quan triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi thuộc 13 tỉnh, thành phố, với 11 thủ tục hành chính liên quan đến tàu, thuyền; hiện đang triển khai nâng cấp mở rộng phiên bản điện văn hàng không và thử nghiệm kỹ thuật tiếp nhận thông tin người đặt chỗ (PNR); đồng thời tiếp tục rà soát các vướng mắc kỹ thuật để khắc phục, nâng cấp hệ thống.

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan còn tiếp tục triển khai trao đổi chính thức C/O form D với 04 nước: Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan. Hiện nay, Việt Nam đang phối hợp với Brunei, Campuchia, Phillipines để thiết lập, kết nối hệ thống phục vụ trao đổi thí điểm C/O form D; đồng thời đang phối hợp với các nước: Thái Lan, Indonesia và Malaysia thiết lập hệ thống phục vụ trao đổi thí điểm tờ khai hải quan ASEAN.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan cũng tiếp tục triển khai các hệ thống CNTT đáp ứng Nghị định số 59/2018/NĐ-CP và Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 gồm: Hệ thống quản lý hàng gia công, sản xuất xuất khẩu; hệ thống kiểm tra điều kiện đăng ký tờ khai… triển khai mở rộng hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng, kho bãi (VASSCM) trên phạm vi toàn quốc theo kế hoạch đã ban hành. Tiếp tục triển khai Đề án nộp thuế trực tiếp tại cổng thanh toán điện tử  24/7 (hiện đã ký kết với 15 ngân hàng thương mại phối hợp thu 24/7 và 38 ngân hàng phối hợp thu).

Kim Liên