Điểm sáng thu ngân sách tại các cục hải quan địa phương

Theo Cục Hải quan TP. Cần Thơ, tháng 6/2014, cục đã thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN) 236 tỷ đồng. Số thu nộp này tăng xấp xỉ 70% so với cùng kỳ tháng trước, lũy kế từ đầu năm là 935,6 tỷ đồng (đạt 61.35% so với kế hoạch giao, đạt 57,57% so với chỉ tiêu phấn đấu và tăng 232,3% so với cùng kỳ năm trước).

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Trong kỳ, đơn vị cũng đã làm thủ tục cho tàu xuất nhập cảnh 15 lượt phương tiện xuất cảnh và 05 lượt nhập cảnh), tăng 15,38% so với tháng trước. Lũy kế từ đầu năm là 69 lượt, giảm 4,17% so cùng kỳ năm trước. Tổng số thuyền viên là 212 lượt người, tăng 8,16% so với tháng trước. Lũy kế từ đầu năm là 995 lượt, tăng 1,84% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số tờ khai phát sinh trong kỳ là 3.173 tờ khai, lũy kế từ đầu năm đạt 15.081 tờ khai, tăng 27,27% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu có 1.942 tờ khai miễn kiểm tra chiếm 94,73 và 108 tờ khai kiểm tra thực tế  chiếm 5,27%. Nhập khẩu có 1.073 tờ khai miễn kiểm tra chiếm 95,55% và 50 tờ khai kiểm tra thực tế chiếm 4,45%.

** Cao Bằng: Trong nửa đầu năm 2014, Cục Hải quan Cao Bằng đã tập trung chỉ đạo các đơn vị thực hiện các giải pháp thu Ngân sách, tích cực tìm hiểu và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, động viên doanh nghiệp đẩy mạnh kinh doanh, đặc biệt đối với những mặt hàng có thuế suất cao. Kết quả từ ngày 01/01 đến ngày 15/5, tổng số thu nộp ngân sách trên địa bàn Cao Bằng đạt 91,7 tỷ đồng, đạt 59,16% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (155 tỷ đồng) đạt 43,87% chỉ tiêu UBND tỉnh giao (209 tỷ đồng). Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 98,2 triệu USD, giảm 0,87% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 14,4 triệu USD, giảm 78,1% so với cùng kỳ năm trước; Kim ngạch nhập khẩu đạt 83,9 triệu USD, tăng 228,7% so với cùng kỳ năm trước.

** Lạng Sơn: Theo báo cáo của Cục Hải quan Lạng Sơn, tính đến hết ngày 15/6/2014, ngành Hải quan Lạng Sơn thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong 6 tháng đầu năm 2014 ước đạt trên 1.145,3 tỷ đồng, bằng 44% so với chỉ tiêu pháp lệnh được giao, tăng 81,2% so với cùng kỳ năm 2013. Trong 6 tháng đầu năm 2014, Cục Hải quan Lạng Sơn cũng đã làm thủ tục hải quan cho 1.314 doanh nghiệp với tổng số tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu đạt 29.061 bộ tờ khai, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 1,006 tỷ USD, bằng 101,2% so với cùng kỳ năm 2013.

** Thanh Hóa: Trong nửa đầu năm 2014, ngành Hải quan Thanh Hóa thu NSNN ước thực hiện đạt 495,264 tỷ đồng, bằng 113,6% so với cùng kỳ năm 2013. Năm 2014, Cục Hải quan Thanh Hoá được Bộ Tài chính giao chỉ tiêu thu NSNN là 1.460 tỷ đồng, Tổng cục Hải quan giao chỉ tiêu phấn đấu thu NSNN là 1.600 tỷ đồng. Tính đến hết ngày 19/5/2014, 100% các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục đã vận hành chính thức thành công Hệ thống VNACCS/VCIS theo đúng kế hoạch đã được Tổng cục Hải quan phê duyệt. Ngoài ra, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đấu tranh thành công 08 chuyên án (trong đó có 01 vụ đấu tranh bắt giữ buôn lậu và vận chuyển trái phép pháo nổ và 07 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy) và 45 vụ xử phạt vi phạm hành chính.

** Hải Phòng: Theo thông tin từ Cục Hải quan Hải phòng, từ ngày 01/01 đến ngày 16/5, số thu NSNN của cục đạt xấp xỉ 13 nghìn tỷ đồng, đạt 33,56% chri tiêu được giao (CTĐG: 38.600 tỷ đồng), đạt 31,08% chỉ tiêu phấn đấu (CTPĐ: 41.688 tỷ đồng), tăng 10,1% so với số thu cùng kỳ năm 2013. Trong đố khu vực Hải phòng đạt số thu cao nhất với 11.552 tỷ tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2013 ; khu vực Thái Bình có số thu thấp nhất đạt 235 tỷ đồng, nhưng mức tăng lại cao nhất so với cùng kỳ 2013 (tăng 213%). Tính đến ngày 15/5, toàn Cục đã thu hồi được 269 tỷ nợ thuế chuyên thu quá hạn của các tờ khai phát sinh trước ngày 1/1/2014, đạt 33% theo Quyết định 318/TCHQ của Tổng cục Hải quan giao thu hồi nợ thuế.Ước tính đến ngày 30/6 số thu hồi nợ đạt 325 tỷ đồng.

(PV - tổng hợp từ MOF)