Điểm sáng thu ngân sách tại các cục hải quan địa phương

Năm 2014, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai được Bộ Tài chính, UBND tỉnh Lào Cai giao chỉ tiêu thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN) từ xuất nhập khẩu là 1.350 tỷ đồng, Tổng cục Hải quan giao phấn đấu 1.450 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/10/2014, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai đã đạt và vượt chỉ tiêu thu nộp NSNN trong kế hoạch được Bộ Tài chính, UBND tỉnh Lào Cai và Tổng cục Hải quan giao năm 2014.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Cụ thể, tính đến hết ngày 31/10/2014 kết quả thu nộp NSNN của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai đạt 1.468,4 tỷ đồng, đạt 108,8 % chỉ tiêu Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh giao và đạt 101,3% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao phấn đấu. Ngay từ đầu năm, Lãnh đạo Cục đã chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính, thực hiện tốt “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng”, triển khai có hiệu quả hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS, tăng cường công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế; kiểm tra sau thông quan; quản lý chặt chẽ hàng hóa tạm nhập tái xuất, chống buôn lậu và gian lận thương mại, duy trì và thực hiện có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

** Bà Rịa - Vũng Tàu: Theo thông tin từ Cục Hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu, tính đến hết tháng 10/2014, ngành Hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu thu NSNN ước thực hiện đạt trên 19.000 tỷ đồng, bằng hơn 88,5% chỉ tiêu pháp lệnh năm 2014 được Bộ Tài chính giao, tăng hơn 27% so với cùng kỳ năm 2013. Đạt được những kết quả khả quan trên là do đơn vị đã thực hiện nhiều biện pháp, giải pháp mang tính đồng bộ và hiệu quả như: Cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan; tích cực, chủ động giải quyết các khó khăn vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) tham gia xuất nhập khẩu khẩu (XNK); triển khai có hiệu quả hệ thống thông quan hàng hóa tự động (VNACCS/VCIS). Tính đến 15/10/2014, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tại Hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu đạt gần 21,6 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2014.

** Quảng Ninh: Đến cuối tháng 10/2014, số thu nộp ngân sách của Hải quan Quảng Ninh đã đạt hơn 14.228 tỷ đồng, đạt 75,9% kế hoạch năm, đạt 73,34% so với chỉ tiêu phấn đấu, tăng 3% so với cùng kỳ. 2 tháng còn lại của năm 2014, đơn vị phấn đấu thu ngân sách đạt tối thiểu 18.750 tỷ đồng. Cục Hải quan Quảng Ninh cũng đã thành lập Tổ tư vấn Hải quan - doanh nghiệp. Tổ tư vấn sẽ giúp giải đáp kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho DN, tăng cường hoạt động đối thoại 2 chiều, giúp cả cơ quan hải quan và DN cùng thực hiện tốt các quy định của pháp luật liên quan đến hàng hóa XNK, phương tiện xuất nhập cảnh. Kể từ 26/6 đến nay, đơn vị đã thu hút và thực hiện VNACCS/VCIS cho 539 DN; kim ngạch hàng hóa XNK đạt trên 2,1 tỷ USD, chiếm tỷ lệ 52,2% trên tổng số kim ngạch XNK hàng hóa qua địa bàn Quảng Ninh.

** Hải Phòng: Năm 2014, Hải quan Hải Phòng được giao chỉ tiêu thu nộp NSNN 37.090 tỷ đồng, đây được coi là số thu  lớn, đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, để đạt được mục tiêu trên cần sự nỗ lực và quyết tâm rất lớn của toàn đơn vị. Tuy nhiên, tính đến hết ngày 15/10/2014, Cục Hải quan Hải Phòng đã thu NSNN đạt 30.703 tỷ đồng, đạt 82,78% chỉ tiêu được giao và đạt xấp xỉ 80% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 9,3% so với số thu cùng kỳ năm 2013. Ước số thực hiện đến ngày 31/12/2014 sẽ đạt 38.600 tỷ đồng. Về số nợ đọng thuế, tổng số nợ đọng thuế của toàn Cục đến ngày 15/10 đã giảm 1.365 tỷ đồng, tương đương với 33,14% so với thời điểm 31/12/2013.

** Thanh Hóa: Tính đến 05/11/2014, Cục Hải quan tỉnh Thanh Hoá đã thu nộp NSNN đạt 1.491,8 tỷ đồng, đạt 102,2% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (1.460 tỷ đồng), đạt 104,8% so với chỉ tiêu phấn đấu tối thiểu của Tổng cục Hải quan giao lần 2, bằng 131,8 % so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, số thu tại địa bàn Thanh Hoá là 503,4 tỷ đồng, đạt 120,4% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, đạt 132,8% so với chỉ tiêu phấn đấu tối thiểu của Tổng cục Hải quan giao lần 2. Số thu tại địa bàn Thanh Hoá tăng cao do dự án Liên hợp lọc hoá dầu Nghi Sơn nhập khẩu một số thiết bị máy móc nằm ngoài danh mục ưu đãi miễn thuế.

** Nghệ An: Năm 2014, Cục Hải quan Nghệ An được giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước (NSNN) là 900 tỷ đồng. Tính đến hết ngày 15/10/2014, số thu NSNN của Cục Hải quan Nghệ An đạt 1,018 tỷ đồng, đạt 113,1% chỉ tiêu được giao tăng 31,8% so với cùng kỳ năm 2013 và 92,5% so với chỉ tiêu phấn đấu (1100 tỷ đồng).

** Thừa Thiên Huế: Cục Hải quan Thừa Thiên Huế cho biết, tổng số thu nộp NSNN của Cục từ 01/01 đến 15/10 đạt 289,3 tỷ đồng, bằng 80.36% chỉ tiêu phấn đấu giao năm 2014 (360 tỷ). Trong đó, thuế xuất khẩu đạt 27,7 tỷ; thuế nhập khẩu xấp xỉ 28,3 tỷ; thuế GTGT 232 tỷ. Ước số thu nộp NSNN đến ngày 31/12 đạt 361 tỷ đồng. Tính đến ngày 15/10, tổng số tờ khai đã đăng ký làm thủ tục là 11.683 tờ khai, trị giá 823,43 triệu USD, tăng 3% số tờ khai và tăng 9% trị giá so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, xuất khẩu đạt 4.988 tờ khai, trị giá 467,7 triệu USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2013. Nhập khẩu đạt 6.695 tờ khai, trị giá 355,67 triệu USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2013. Ước tổng kim ngạch đến hết ngày 31/12/2014 đạt 1 tỷ USD.

** Đắk Lắk: Đến cuối tháng 10/2014, Cục Hải quan Đắk Lắk đã thu NSNN đạt hơn 290 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 25% trước hơn 2 tháng. Thành công này của đơn vị có sự tác động tích cực từ việc đơn giản hóa thủ tục thông quan hàng hóa, tạo thuận loại cho doanh nghiệp (DN). Để tạo thông thoáng cho hoạt động xuất nhập khẩu (XNK), từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức các cuộc hội nghị đối thoại DN trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng qua đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật hải quan, các quy định pháp luật khác có liên quan cho cán bộ, công chức và người khai hải quan, người nộp thuế trên địa bàn; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ, giải quyết ngay theo thẩm quyền, đối với một số vướng mắc của DN.

(Phương An - tổng hợp từ MOF)