Điểm tình hình hoạt động tại các cục hải quan địa phương

Theo Cục Hải quan Đồng Nai, số lượng doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục hải quan là 1.651, tăng 173 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm trước; Tổng số tờ khai xuất nhập khẩu 169.037 tờ, tăng 14,6%; Tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu 4.926 triệu USD, tăng 14,18%.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.
Tổng số thu từ ngày 16/6/2013 đến 15/9/2013 là 3.942,83 tỷ đồng, bằng 151,28% so với cùng kỳ năm 2012. Lũy kế đến kỳ báo cáo là 8.932,35 tỷ đồng, đạt 69,91% so với chỉ tiêu thu thuế năm 2013. Thông qua công tác kiểm soát chống buôn lậu và xử lý vi phạm hành chính, Cục Hải quan Đồng Nai đã phát hiện và ra quyết định xử phạt 269 vụ việc, với tổng số tiền trên 531 triệu đồng.
 
** Tin từ Cục Hải quan Quảng Ninh, tính từ đầu năm đến hết ngày 15/9, tổng số thu hồi nợ thuế đạt trên 153 tỷ đồng, tương đương 69,54% so với chỉ tiêu được giao (220 tỷ đồng). Tính riêng nợ cưỡng chế (nợ quá hạn quá 90 ngày) thu đạt 15 tỷ đồng, tương đương 42,5% so với chỉ tiêu được giao (35 tỷ đồng). Để đạt được kết quả trên, Cục Hải quan Quảng Ninh đã phối hợp tốt với các cơ quan chức năng trong công tác đôn đốc thu hồi, xử lý nợ đọng thuế; tích cực phân loại, lập danh sách các doanh nghiệp có độ rủi ro cao, phân loại nợ thuế để quản lý chặt chẽ theo từng loại nợ; nâng cao trách nhiệm trong việc xử lý, thu hồi nợ gắn trách nhiệm của cán bộ, công chức; mở rộng thực hiện đề án phối hợp thu nộp ngân sách và bảo lãnh thuế bằng phương thức điện tử qua hệ thống Ngân hàng thương mại.

** Theo Cục Hải quan Bình Dương, tính từ đầu năm đến giữa tháng 9/2013, thông qua công tác chống buôn lậu, chống gian lận thuế qua áp mã, áp giá hàng hóa, kiểm tra sau thông quan, Hải quan Bình Dương đã phát hiện và xử lý 751 vụ vi phạm pháp luật về xuất nhập khẩu, ra quyết định xử phạt hành chính và truy thu thuế 749 vụ, nộp ngân sách hơn 13,3 tỷ đồng. Đồng thời, đơn vị đã tiến hành 40 cuộc kiểm tra sau thông quan hoạt động của doanh nghiệp, đã truy thu 15,9 tỷ đồng. Qua việc phát hiện và kịp thời điều chỉnh thuế suất từ hành vi khai sai mã số, xuất xứ, thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa của doanh nghiệp, đơn vị đã thu nộp ngân sách hơn 94,7 tỷ đồng.

** Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết, tính từ đầu năm đến ngày 15/9/2013, đơn vị này đã thu NSNN đạt 1.540,2 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ Quý III/2012; nộp Kho bạc Nhà nước đạt 1.584,3 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ quý III/2012. Bên cạnh đó, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại. Trong quý III/2013, đã bắt giữ được 117 vụ buôn lậu và gian lận thương mại, trị giá ước tính hơn 544,7 triệu đồng; lũy kế từ đầu năm đến 15/9/2013 đã bắt giữ 458 vụ, trị giá ước tính hơn 6,6 tỷ đồng.

(Cát Tường - tổng hợp từ MOF)