Điều chỉnh kế hoạch triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS

Vừa qua, Tổng cục Hải quan ban hành công văn số 923/TCHQ-VNACCSV điều chỉnh Kế hoạch triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Ngày 25/3/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Kế hoạch triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS thuộc Dự án triển khai thực hiện Hải quan điện tử và Một cửa quốc gia nhằm hiện đại hóa Hải quan theo Quyết định số 865/QĐ-TCHQ.

Căn cứ kết quả sau 1 tháng triển khai chính thức Hệ thống VNACCS/VCIS và nguồn nhân lực hiện nay, để đảm bảo việc triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tiếp theo được hiệu quả, ổn định, được sự đồng ý của Lãnh đạo Tổng cục, Ban Triển khai dự án VNACCS/VCIS trân trọng thông báo các Cục Hản quan tỉnh, thành phố việc điều chỉnh Kế hoạch triển khai Hệ thống VNACCS và lộ trình chuyển đổi dữ liệu trong thời gian tới.

Thông báo lộ trình triển khai Hệ thống VNACCS và chuyển đổi dữ liệu cụ thể của 24 Cục Hải quan, theo đó, quy định chi tiết các mốc thời gian về:

- Bắt đầu chuyển KT559;

- Kết thúc chuyển KT559;

- Chuyển Ecustoms;

- Bắt đầu triển khai VNACCS.

(T.Hằng - tổng hợp)