Định mức và tỷ lệ hao hụt cho từng mã hàng

Hỏi: Khi đăng ký bản định mức và tỷ lệ hao hụt cho từng mã hàng của hợp đông gia công có con dấu của chi cục hải quan rồi nhưng sau đó phát hiện ra sai sót (tính toán sai, dư nguyên liệu để sản xuất một thành phẩm), mình muốn đăng ký lại với hải quan bản chính xác thì có được hay không và cần có những thủ tục gì không?

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Trả lời: Căn cứ vào điểm 5.4 mục I Phần E Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu có qui định: Định mức tiêu hao nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để xem xét hoàn thuế:

5.4.1/ Doanh nghiệp phải tự xây dựng, kê khai, đăng ký định mức tiêu hao nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu với cơ quan hải quan nơi nhập khẩu nguyên liệu, vật tư trước khi xuất khẩu sản phẩm. Trường hợp do thay đổi mẫu mã, chủng loại hàng hoá xuất khẩu trong quá trình sản xuất phát sinh thêm loại nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất sản phẩm xuất khẩu khác với định mức tiêu hao đã kê khai đăng ký với cơ quan hải quan thì chậm nhất 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày có lý do thay đổi nêu trên doanh nghiệp phải tự khai báo và đăng ký lại định mức tiêu hao nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu với cơ quan hải quan trước khi làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm.”

Do Công ty đã khai báo không chính xác định mức nên đề nghị Công ty có công văn giải trình đề nghị được điều chỉnh lại định mức của các mặt hàng có định mức chênh lệch theo định mức thực tế phát sinh cho các lô hàng xuất khẩu tiếp theo.

Theo quy định thì định mức chỉ được thay đổi trước khi làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm và phải đăng ký với cơ quan Hải quan.

Nếu trường hợp công ty đã xuất khẩu nhưng nay mới phát hiện ra đã đăng ký sai định mức thì phải điều chỉnh lại theo đúng định mức thực tế phát sinh và tùy theo thực tế mức độ và việc thanh khỏan sẽ bị xử phạt vi phạm theo đúng quy định.

Căn cứ khỏan c điểm 4 điều 9 Nghị định 97/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 Quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan: Vi phạm quy định về khai hải quan và khai thuếXử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, được hoàn: ngoài việc phải nộp đủ số tiền thuế theo quy định, người nộp thuế còn bị phạt 10% số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế được miễn, giảm, được hoàn khai tăng nếu có một trong các hành vi sau đây: Khai tăng so với định mức tiêu hao nguyên liệu gia công hàng hoá để xuất khẩu, nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu mà không khai bổ sung trước thời điểm cơ quan hải quan kiểm tra;

Đề nghị công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi đăng ký định mức để được hướng dẫn thêm.

(Theo Cục Hải quan Đồng Nai)