Đo thời gian thông quan, giải phóng hàng tại 4 Chi cục Hải quan Bình Dương

Từ ngày 10/11- 15/11 Cục Hải quan Bình Dương sẽ chính thức đo thời gian thông quan hàng hóa, giải phóng hàng tại 4 Chi cục Hải quan trực thuộc là Chi cục Hải quan Mỹ Phước, Chi cục Hải quan Quản lý hàng hóa XNK ngoài khu công nghiệp, Chi cục Hải quan khu công nghiệp Việt Nam- Singpore, Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Sóng Thần.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Để có thể triển khai hiệu quả kế hoạch đo thời gian thông quan/ giải phòng hàng năm 2014, ngày 28/10/2014, Cục Hải quan Bình Dương đã ban hành Quyết định số 640/QĐ-HQBD về việc chính thức triển khai đo thời gian thông quan hàng hóa/ giải phóng hàng.

Theo đó, từ ngày 10/11- 15/11 Cục Hải quan Bình Dương sẽ chính thức đo thời gian thông quan hàng hóa/ giải phóng hàng tại 4 Chi cục Hải quan trực thuộc là Chi cục Hải quan Mỹ Phước, Chi cục Hải quan Quản lý hàng hóa XNK ngoài khu công nghiệp, Chi cục Hải quan khu công nghiệp Việt Nam- Singpore, Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Sóng Thần.

Từ nay đến ngày chính thức triển khai, Cục Trưởng Nguyễn Phước Việt Dũng yêu cầu các Chi cục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: Chi cục phổ biến, niêm yết công khai kế hoạch triển khai cho doanh nghiệp trên địa bàn biết, riêng những doanh nghiệp thực hiện khảo sát thời gian trực tiếptại doanh nghiệp thì Chi cục phải có văn bản báo trước cho doanh nghiệp biết để phối hợp, thực hiện tuyên truyền hiệu quả qua băng ron tại trụ sở nơi làm thủ tục hải quan, niêm yết công khai, trang website Cục.

Các Chi cục xây dựng kế hoạch đo tại đơn vị mình, phân công cụ thể nhiệm vụ từng CBCC thừa hành, ghi nhận đầy đủ các kết quả cần thiết theo các biễu mẫu quy định thực hiện việc thống kê lại số lượng tờ khai thuộc luồng xanh của các doanh nghiệp để lấy mẫu ngẫu nhiên khảo sát với doanh nghiệp.

(Lê Xuyền)