Doanh nghiệp tiếp cận kế hoạch hiện đại hóa ngành Hải quan 2016-2020

(eFinance Online) - Gần 300 doanh nghiệp (DN) tiêu biểu, thường xuyên làm thủ tục hải quan được lựa chọn từ các ngành nghề kinh tế khác nhau, đại diện các hiệp hội doanh nghiệp, các phòng thương mại trong nước và quốc tế... đã được tiếp cận kế hoạch hiện đại hóa ngành Hải quan giai đoạn 2016-2020.
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh chủ trì hội nghị. Ảnh: Báo Hải quan điện tử.Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh chủ trì hội nghị. Ảnh: Báo Hải quan điện tử.

Tại hội nghị triển khai kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan giai đoạn 2016-2020 đến các bên liên quan diễn ra sáng nay (26/9/2016), ông Vũ Ngọc Anh, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Hải quan cho biết, trong 5 năm tới, Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về hải quan nhằm cải tiến toàn bộ công tác quản lý Nhà nước về hải quan, để đưa hoạt động hải quan ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực. Tổng cục Hải quan sẽ thực hiện các giải pháp quyết liệt hơn để thực hiện các Nghị quyết 19/NQ-CP, Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định 2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Và để kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan giai đoạn 2016-2020 đạt hiệu quả, cơ quan Hải quan mong muốn DN nhận thức rõ việc hiện đại hóa hải quan không chỉ ngành Hải quan, Bộ Tài chính, Chính phủ, các cơ quan quản lý nhà nước khác có liên quan mà còn ở bản thân các DN. Nếu DN không hiện đại hóa phương pháp quản lý thì cơ quan hải quan không thể hiện đại hóa toàn bộ hệ thống.

Đặc biệt, việc có rút ngắn được tỉ lệ hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành trong khâu thông quan từ 30-35% xuống 15% đến hết năm 2016 hay không là phụ thuộc vào mức độ cải cách của các bộ, ngành.

Cũng tại hội nghị, đại diện Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan (Tổng cục Hải quan) đã chia sẻ nội dung chính của kế hoạch hiện đại hóa giai đoạn 2016-2020 như sau: Mô hình thủ tục hải quan điện tử được tiếp tục hoàn thiện theo hướng tăng cường phương thức điện tử, giảm tỷ lệ can thiệp, giảm thủ tục, giấy tờ và thời gian xử lý hướng đến thủ tục hải quan được thực hiện “mọi nơi - mọi lúc - mọi phương tiện”. Cụ thể: Cung cấp dịch vụ công trực tuyến được tiếp tục mở rộng với mức độ cao nhất đối với các thủ tục hải quan chủ yếu được thực hiện trên hệ thống thông quan điện tử tập trung VNACCS/VCIS, cổng thông tin điện tử hải quan trên phạm vi toàn ngành Hải quan. Cơ chế doanh nghiệp ưu tiên được triển khai mở rộng về số lượng, đảm bảo thủ tục và an ninh theo các chuẩn mực của WCO, với cơ chế công nhận lẫn nhau được áp dụng với một số hải quan các nước trong khu vực và trên thế giới. Công tác quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ được triển khai sâu rộng trong toàn bộ các hoạt động nghiệp vụ hải quan, tại các khâu trước, trong, sau thông quan; từng bước xây dựng môi trường tự nguyện tuân thủ pháp luật trong cộng đồng doanh nghiệp. Cơ chế một cửa hải quan quốc gia được mở rộng kết nối và triển khai các thủ tục đến toàn bộ các bộ, ngành có liên quan; tham gia đầy đủ vào cơ chế một cửa ASEAN; Bước đầu triển khai kết nối trao đổi thông tin nghiệp vụ với hải quan một số nước trên thế giới, WCO...

Để thực hiện kế hoạch nêu trên, Tổng cục Hải quan cũng đã đề ra một số giải pháp sau: Chuẩn hóa và nâng cấp thủ tục hải quan điện tử trên hệ thống VNACCS/VCIS và các hệ thống vệ tinh. Mở rộng việc triển khai thực hiện thanh toán thuế, lệ phí hải quan bằng phương thức điện tử (e-Payment). Tiếp nhận điện tử bản lược khai hàng hóa và các chứng từ liên quan cho phương tiện vận tải biển xuất cảnh, nhập cảnh (E – Manifest). Xây dựng Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa giai đoạn 2016-2020 và mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia. Hiện đại hóa công tác kiểm tra, giám sát hải quan...

Năm 2016, 70% dịch vụ công được hải quan cung cấp trực tuyến tối thiểu mức độ 3, 50% dịch vụ công thuộc các lĩnh vực cốt lõi của ngành Hải quan cung cấp trực tuyến mức độ 4. Đến năm 2017, 100% dịch vụ công được cung cấp trực tuyến tối thiểu mức độ 3, 70% dịch vụ công thuộc các lĩnh vực cốt lõi của ngành Hải quan được cung cấp trực tuyến mức độ 4.

Trước đó, Tổng cục Hải quan đã có thư ngỏ gửi cộng đồng doanh nghiệp đề nghị tham gia trả lời Phiếu khảo sát doanh nghiệp về việc triển khai Kế hoạch phát triển, cải cách và hiện đại hóa ngành Hải quan giai đoạn 2016-2020.

Tổng cục Hải quan cho biết, mục đích khảo sát nhằm khuyến khích doanh nghiệp và các bên liên quan tham gia một cách chủ động, tích cực và có trách nhiệm vào các hoạt động cải cách nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan trên các lĩnh vực then chốt như xây dựng thể chế, thực thi pháp luật và giám sát thực thi pháp luật thông qua các giải pháp về phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp và các bên liên quan. Đồng thời, cơ quan hải quan cũng chủ động đổi mới và tăng cường các hoạt động hỗ trợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể để các doanh nghiệp thực hiện quy định pháp luật hải quan một cách thuận tiện và nhanh chóng.

(P.An)