Đồng Nai: Kim ngạch xuất nhập khẩu bằng 109,1% so với cùng kỳ 2015

(eFinance Online) - Theo báo cáo của Cục Hải quan Đồng Nai, tháng 7/2016, kim ngạch xuất nhập khẩu phát sinh là 2.715 triệu USD, bằng 117,6% so với tháng 6/2016, bằng 108,5% so với cùng kỳ năm 2015.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Kim ngạch nhập khẩu là 1.324 triệu USD, bằng 121,1% so với tháng 6/2016, bằng 109,4% so với cùng kỳ năm 2015; kim ngạch xuất khẩu là 1.390 triệu USD, bằng 114,4% so với tháng 6/2016, bằng 107,7% so với cùng kỳ năm 2015. Lũy kế đến 15/7/2016, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu là 15.942 triệu USD, bằng 109,1% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong kỳ, số thu thuế là 1.495 tỷ đồng, bằng 113,7% so với cùng kỳ năm 2015. Lũy kế đến 15/7/2016, tổng số thu thuế là 8.437 tỷ đồng, bằng 121,5% so với cùng kỳ năm 2015, đạt 58,1% so với chỉ tiêu thu thuế năm 2016.

Tính đến thời điểm ngày 15/7/2016, tổng số nợ thuế chuyên thu (quá hạn và quá hạn cưỡng chế) là 4,4 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,03% trên tổng số thuế thuộc chỉ tiêu thu năm 2016.

Trong kỳ, qua công tác kiểm soát chống buôn lậu, đơn vị đã phát hiện 57 vụ vi phạm, ra quyết định xử phạt 53 vụ, số tiền phạt lên tới hơn 509 triệu đồng. Qua kiểm tra sau thông quan, số thuế ấn định đã thu là hơn 70.586 triệu đồng; số tiền phạt chậm nộp đã thu là hơn 7.250 triệu đồng; số phạt vi phạm hành chính đã thu là hơn 2.397 triệu đồng.

(PV)