Động viên 3.980 doanh nghiệp chạy thử và chạy chính thức VNACCS/VCIS

Tổng cục Hải quan cho biết, qua theo dõi tình hình thực hiện trên hệ thống VNACCS/VCIS, số lượng doanh nghiệp xuất nhập khẩu (XNK) tham gia chạy thử hệ thống VNACCS/VCIS trong thời gian vừa qua còn rất hạn chế. Tình hình này nếu không được cải thiện sẽ ảnh hưởng đến lộ trình và chất lượng triển khai chính thức hệ thống VNACCS/VCIS từ ngày 01/4/2014.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Trong bối cảnh từ nay đến khi hệ thống VNACCS/VCIS chính thức đi vào vận hành còn rất ít và trên cơ sở phân tích toàn diện, trước mắt, Tổng cục Hải quan ưu tiên tập trung mọi nguồn lực và sức mạnh của hệ thống chính trị trong toàn ngành để thúc đẩy 3.980 doanh nghiệp XNK (chiếm tỷ lệ 80% tờ khai) tham gia chạy thử và chạy chính thức hệ thống VNACCS/VCIS. Đồng thời, các cục hải quan tỉnh, thành phố vẫn tiếp tục duy trì, khuyến khích và vận động các doanh nghiệp XNK đã và đang tham gia chạy thử hệ thống VNACCS/VCIS tiếp tục chạy thử.

Để thực hiện giải pháp trên, Tổng cục Hải quan đã lập danh sách các doanh nghiệp xuất nhập khẩu chiếm 80% tờ khai và phân theo từng cục hải quan, bao gồm cả chi cục hải quan nơi doanh nghiệp thường xuyên mở tờ khai. Căn cứ danh sách này, Tổng cục Hải quan đề nghị cục trưởng cục hải quan tỉnh, thành phố (nơi có doanh nghiệp nằm trong danh sách doanh nghiệp chiếm 80% tờ khai hải quan) làm việc trực tiếp và đôn đốc doanh nghiệp, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp ký cam kết đảm bảo 100% các doanh nghiệp này tham gia chạy thử và chạy chính thức hệ thống VNACCS/VCIS. Thời hạn hoàn thành việc doanh nghiệp ký cam kết tham gia hệ thống VNACCS/VCIS xong trước ngày 20/02/2014.

(Kim Liên)