Gặp khó khai báo tên tàu và số chuyến trên tờ khai VNACCS

Vừa qua, Công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát phản ánh về Tổng cục Hải quan trong quá trình khai báo trên hệ thống VNACCS, doanh nghiệp này gặp khó khăn đối với vấn đề giám sát hàng hóa liên quan đến khai báo tên tàu và số chuyến trên tờ khai VNACCS.

Ảnh minh họa - nguồn Báo Hải quan.Ảnh minh họa - nguồn Báo Hải quan.

Nhằm gỡ khó cho doanh nghiệp, mới đây, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn như sau: Theo quy định tại mục 2, Phụ lục II, Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính và thiết kế của Hệ thống VNACCS/VCIS thì chỉ tiêu "Phương tiện vận chuyển" là chỉ tiêu bắt buộc phải khai.

Theo hướng dẫn tại khoản 1, công văn số 9441/TCHQ-GSQL ngày 28/07/2014 của Tổng cục Hải quan, doanh nghiệp được phép nộp công văn đề nghị sửa đổi tên tàu đến Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất và Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để thực hiện xác nhận hàng qua khu vực giám sát và sửa tên tàu.

Trong trường hợp phát sinh phải thay đổi tên tàu, số chuyến đã khai trên tờ khai hải quan thì Công ty xuất trình thông báo thay đổi tên tàu, số chuyến bằng văn bản (chấp nhận bản fax, email) của hãng vận tải hoặc công văn đề nghị sửa đổi tên tàu, số chuyến cho hải quan giám sát tại Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất để hải quan giám sát ghi nhận nội dung sửa đổi vào hệ thống và xác nhận hàng qua khu vực giám sát, sau đó sẽ thực hiện khai sửa đổi, bổ sung sau thông quan tại Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai.

(P.An)