Gia hạn nộp thuế với hàng XNK

Tổng cục hải quan vừa ban hành Quyết định 1100/QĐ-TCHQ năm 2014 về Quy trình gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, từ ngày 23/4/2014, quy trình gia hạn tại Cục hải quan sẽ gồm 6 bước, đối với bước kiểm tra và xử lý hồ sơ cần lưu ý các điểm sau:

- Nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc đầy đủ nhưng không thuộc trường hợp gia hạn thì lập phiếu đề xuất theo mẫu và dự thảo văn bản trả lại hồ sơ cho người nộp thuế.

- Nếu hồ sơ đầy đủ, thuộc đối tượng được gia hạn theo quy định thì lập phiếu đề xuất và dự thảo văn bản gia hạn.

- Trường hợp cần kiểm tra xác định chu kỳ sản xuất, dự trữ vật tư, nguyên liệu dài hơn 275 ngày, thì đề xuất kiểm tra thực tế.

Thời gian xử lý không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với trường hợp đủ điều kiện được gia hạn.

(T.H)