Giá trị hàng hóa NK gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế

(eFinance Online) - Bộ Tài chính nhận được phản ánh của Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (Eurocham) và Hiệp hội chuyển phát nhanh (CAPEC) đề nghị tăng mức giá trị hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế. 
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Về vấn đề này Bộ Tài chính cho biết, theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 78/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ, thì: Hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh có giá trị từ 1.000.000 đồng (một triệu đồng) trở xuống được miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng. Hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh có giá trị trên 1.000.000 đồng (một triệu đồng) phải nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật.

Quy định về mức giá trị hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế theo quy định trên là phù hợp với thực tế Việt Nam.

Căn cứ quy định tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, hiện nay Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, theo đó định mức trên không thay đổi nhằm đảm bảo sự thống nhất, hợp lý về định mức miễn thuế đối với một số loại hàng hóa nhập khẩu như: hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh, quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho cá nhân Việt Nam, quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân Việt Nam cho cá nhân ở nước ngoài, hàng hóa có trị giá hoặc có số tiền thuế phải nộp dưới mức tối thiểu không thu...

(PA)