Giải quyết vướng mắc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính

Tổng cục Hải quan có văn bản số 494/TCHQ-PC trả lời Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh về về vướng mắc liên quan đến việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Tổng cục Hải quan cho biết, việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện theo quy định tại Điều 54 Luật Xử lý vi phạm hành chính; Điều 20 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013. Theo đó, pháp luật xử lý vi phạm hành chính không có quy định hạn chế số lượng người cấp phó được người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính giao quyền xử phạt vi phạm hành chính thường xuyên tại cùng một thời điểm.

Tuy nhiên, để đảm bảo việc giao quyền phù hợp, tránh chồng chéo, đúng nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính, trong văn bản giao quyền phải xác định rõ phạm vi, nội dung, thời hạn giao quyền theo lĩnh vực công tác được phân công.

Trường hợp khi đã giao quyền xử phạt vi phạm hành chính thường xuyên cho một cấp phó, nhưng cấp phó được giao quyền thường xuyên vắng mặt trong một thời gian nhất định thì để đảm bảo nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt có thể tự mình ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc giao quyền xử phạt cho một cấp phó khác trong một thời hạn nhất định hoặc theo vụ việc. Trong văn bản giao quyền sau phải thể hiện được nội dung Quyết định giao quyền này chấm dứt hiệu lực hoặc thay thế Quyết định giao quyền trước đó.

(T.H)