Giảm thời gian thông quan quan cần phối hợp đồng bộ của các bộ, ngành

Tổng cục Hải quan cho biết trên cơ sở Luật Hải quan 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực đến ngày 8/7/2015, tổng cục đã bãi bỏ 17 thủ tục hành chính (TTHC) trong đó 01 TTHC cấp tổng cục và 16 TTHC cấp chi cục (giảm từ 153 TTHC xuống còn 128 TTHC); 46 TTHC được đơn giản hóa (cấp cục là 05 và cấp chi cục là 41).

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Như vậy có 63 TTHC được đơn giản hóa (chiếm 28%) tổng số TTHC của toàn ngành. Bộ TTHC lĩnh vực hải quan hiện tại còn 204 TTHC (trong đó 41TTHC cấp tổng cục, 35 TTHC cấp cục, 128 TTHC cấp chi cục).

Bên cạnh đó, trong thời gian qua, Tổng cục Hải quan đã quyết liệt triển khai Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 về những nhiệm vụ,  giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, cụ thể hệ thống VNACCS/VCIS đã được triển khai tại 34/34 cục hải quan và 171/171 chi cục hải quan trong phạm vi toàn quốc. Đồng thời, Tổng cục Hải quan đã tiến hành đo thời gian giải phóng hàng tại Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn KV1 tháng 10/2014, kết quả cho thấy thời gian đăng ký tờ khai hải quan chỉ còn khoảng 3 giây; thời gian trung bình từ khi doanh nghiệp đăng ký tờ khai đến khi quyết định thông quan/giải phóng hàng đối với hàng nhập khẩu chỉ còn là 34 giờ 32 phút 14 giây, so với kết quả năm 2013 (42 giờ 07 phút 40 giây), khoảng thời gian này đã giảm đi 7,8 giờ ~18,5%; thời gian trung bình từ khi doanh nghiệp đăng ký tờ khai đến khi quyết định thông quan đối với hàng xuất khẩu là 06 giờ 58 phút 55 giây, giảm 9,6 giờ~58% so với năm 2013 (16 giờ 36 phút 10 giây); đối với lô hàng phân luồng xanh, không phải nộp thuế thì thời gian này chỉ có 4 giây.

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan đã thực hiện thanh toán thuế điện tử  tại 34/34 cục hải quan tỉnh, thành phố, tiếp nhận thông tin thu từ 22 ngân hàng thương mại có ký thỏa thuận phối hợp thu với tần suất tức thời (online) và từ kho bạc với tần suất 15 phút/lần; tự động hạch toán kế toán, thanh khoản nợ, thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp XNK với số thu chiếm 63% số thu của Tổng cục Hải quan.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan còn triển khai, tiếp nhận điện tử bản lược khai hàng hóa và các chứng từ có liên quan cho phương tiện vận tải biển xuất cảnh, nhập cảnh (E-manifest) tại tất cả các cửa khẩu cảng biển trên phạm vi toàn quốc và 02 cửa khẩu cảng sông quốc tế tại Vĩnh Xương (An Giang) và Thường Phước (Đồng Tháp). Tất cả các đại lý hãng tàu, hãng tàu, công ty giao nhận đều phải thực hiện E-manifest). Việc triển khai hệ thống đã tạo thuận lợi và giảm được gánh nặng chuẩn bị số lượng hồ sơ giấy rất lớn đối với doanh nghiệp, đồng thời giúp giảm chi phí trong quá trình làm thủ tục hải quan.   

Tổng cục Hải quan cho hay, năm 2015 sẽ tiếp tục nâng cao năng lực kiểm tra, kiểm soát hải quan; phấn đấu giảm thời gian thông quan bằng mức trung bình các nước ASEAN-6; triển khai thành công cơ chế một cửa quốc gia hướng tới một cửa ASEAN. Năm 2016 phấn đấu giảm thời gian thông quan bằng mức trung bình các nước ASEAN - 4.

Tuy nhiên, Tổng cục Hải quan cho biết quá trình triển khai gặp những khó khăn sau: Để giảm thời gian giải phóng hàng bằng trung bình của các nước ASEAN - 6 cuối năm 2015 (nhập khẩu là 13 ngày, xuất khẩu là 14 ngày) phụ thuộc nhiều yếu tố như quá trình làm thủ tục XNK cho hàng hóa còn chịu sự tác động lớn từ thời gian tác nghiệp của các cơ quan quản lý chuyên ngành, tổ chức vận tải, kinh doanh kho bãi, hạ tầng giao thông, kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và sự phối hợp với cơ quan Hải quan. Đồng thời, để giảm thời gian thông quan quan cần có sự phối hợp đồng bộ của các bộ, ngành trong quá trình làm thủ tục...

(K.Liên)