Gỡ khó cho doanh nghiệp khi thực hiện VNACCS/VCIS

Theo Tổng cục Hải quan, trên thực tế đang phát sinh trường hợp người khai hải quan đã nộp thuế tại ngân hàng hoặc kho bạc, nhưng trên hệ thống kế toán tập trung chưa có thông tin và chuyển tự động thông tin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của tờ khai chờ thông quan sang hệ thống VNACCS/VCIS. 

Ảnh minh họa - nguồn: Báo Hải quan. Ảnh minh họa - nguồn: Báo Hải quan.

** Hải quan Việt Nam tiếp nhận hệ thống VNACCS/VCIS

Do đó, cơ quan hải quan không thể kịp thời cập nhật số liệu thuế đã nộp vào ngân sách, trong khi đó, doanh nghiệp (DN) chưa được xác định đã hoàn thành nghĩa vụ thuế cới nhà nước để được làm thủ tục thông quan cho lô hàng.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, sau gần 2 tháng triển khai VNACCS/VCIS vẫn xảy ra vướng mắc nêu trên có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan. Chủ quan là do một số cán bộ chưa hiểu và và thực hiện hiệu quả nghiệp vụ RCC trên VNACCS/VCIS (xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của tờ khai XNK). Khách quan, do hệ thống kế toán tập trung chưa thiết kế chức năng cập nhật thông tin đã nộp thuế nên cũng ảnh hưởng đến công tác quản lý số liệu nộp thuế. 

Nhằm khắc phục tình trạng này, Tổng cục Hải quan có hướng dẫn thêm: Trường hợp người khai hải quan nộp tiền mặt, cơ quan hải quan viết biên lai thu tiền thì cập nhật ngay biên lai vào hệ thống kế toán tập trung để hệ thống tự động chuyển thông tin sang hệ thống VNACCS/VCIS thông quan lô hàng.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu, công chức hải quan chịu trách nhiệm xử lý tờ khai, thực hiện các bước nghiệp vụ kiểm tra thông tin trên giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước có xác nhận của ngân hàng/kho bạc nhà nước do người khai hải quan cung cấp. Trường hợp có nghi ngờ về chứng từ nộp tiền thì liên hệ với ngân hàng, kho bạc nhà nước để xác minh thông tin. Kết thúc ngày làm việc, cán bộ hải quan chuyển bản kê các chứng từ nộp tiền sang bộ phận quản lý thuế  để kiểm tra thông tin các chứng từ nộp tiền đã cập nhật vào hệ thống. Sau khi Kho bạc Nhà nước có bảng kê giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước chuyển sang, cán bộ quản lý thuế có trách nhiệm cập nhật, hạch toán theo quy định…

Hướng dẫn này cũng kịp thời tháo gỡ 2 vướng mắc của DN. Cụ thể, thứ nhất, hệ thống VNACCS/VCIS chỉ cho phép khai tối đa 50 dòng hàng trên 1 tờ khai và số tờ khai nhánh là 99 tờ khai. Như vậy, tổng số dòng hàng tối đa thuộc một hóa đơn mà hệ thống VNACCS/VCIS hỗ trợ khai báo là 4.950 dòng hàng. Nhưng trên thực tế phát sinh nhiều trường hợp hóa đơn có trên 4.950 dòng hàng, gây khó khăn cho DN trong quá trình khai báo.

Đối với những trường hợp này, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn DN đăng ký tờ khai thủ công (hướng dẫn tại Công văn 4110/TCHQ-GSQL, ngày 16/4/2014 của Tổng cục Hải quan).

Thứ hai, vướng mắc DN thường gặp là khai báo và nộp tiền thuế đối với trường hợp đưa hàng về bảo quản. Thực tế phát sinh tình huống, tại thời điểm, cơ quan hải quan quyết định lô hàng được phép đưa về bảo quản chịu sự giám sát của cơ quan hải quan thì hệ thống VNACCS/VCIS chưa xuất chứng từ ghi số thuế phải thu. Vì vậy, hệ thống kế toán tập trung chưa có thông tin số thuế của tờ khai được phép mang hàng về bảo quản.

Trường hợp người nộp thuế nộp tiền thuế cho tờ khai được mang hàng về bảo quan, cơ quan hải quan sẽ phải cập nhật, theo dõi và quản lý đối với số tiền thuế của các tờ khai này. Tuy nhiên tại hệ thống kế toán tập trung không tìm thấy tờ khai để cập nhật thông tin nộp thuế cho người nộp thuế. Tổng cục Hải quan yêu cầu các chi cục hải quan giao cho công chức xử lý về thủ tục và quản lý thuế cập nhật thông tin đã nộp thuế.

Từ ngày 01/4/2014, hệ thống VNACCS/VCIS chính thức đi vào hoạt động. Qua gần 2 tháng triển khai chính thức Hệ thống đã được triển khai tại 24/34 cục hải quan địa phương theo đúng lộ trình. Dự kiến hết tháng 6/2014, ngành Hải quan sẽ hoàn thành triển khai VNACCS/VCIS trên địa bàn cả nước.

(Phương An)