Gỡ vướng khi NK ô tô, mô tô theo chế độ tài sản di chuyển

Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn số 8815/BTC-TCHQ về việc hướng dẫn xử lý vướng mắc khi thực hiện quy định về nhập khẩu xe ôtô, xe mô tô theo chế độ tài sản di chuyển của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đã được giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam đã được quy định tại Thông tư số 20/2014/TT-BTC ngày 12/02/2014.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Công văn hướng dẫn việc áp dụng chính sách thuế giá trị gia tăng đối với xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu của Việt kiều hồi hương (bao gồm cả trường hợp xe đã được chuyển về cảng Việt Nam trước ngày 01/04/2014, được cơ quan Hải quan xác định đủ điều kiện nhập khẩu theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương và thực hiện thủ tục nhập khẩu từ ngày 01/04/2014) được thực hiện theo quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 7 Thông tư số 20/2014/TT-BTC.

Đối với xe ô tô của Việt kiều hồi hương đã chuyển về cảng Việt Nam trước ngày 01/04/2014 nhưng không đủ điều kiện nhập khẩu theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương thì thực hiện xử lý theo quy định tại Điều 9, Thông tư 20/2014/TT-BTC.

Việc thực hiện cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô thực hiện theo quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 5 và khoản 3 Điều 10 Thông tư số 20/2014/TT-BTC, Bộ Tài chính yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố tiếp nhận hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu xe thực hiện: Đối với trường hợp khi tiếp nhận hồ sơ do Việt kiều nộp theo quy định tại Thông tư số 20/2014/TT-BTC nếu kiểm tra hồ sơ phát hiện những điểm chưa hợp lý liên quan đến việc đăng ký thường trú thì thực hiện xác minh với cơ quan Công an, với Việt kiều và với Cục quản lý xuất nhập cảnh (trong trường hợp cần xác định về việc xuất cảnh, nhập cảnh của Việt kiều). Sau khi thực hiện xác minh, Cục Hải quan tỉnh, thành phố có trách nhiệm tổng hợp hồ sơ và báo cáo về Tổng cục Hải quan thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 10 Thông tư số 20/2014/TT-BTC. Đối với các trường hợp không thực hiện xác minh thì Cục Hải quan tỉnh, thành phố căn cứ quy định hiện hành để thực hiện cấp giấy phép nhập khẩu xe, sau khi cấp giấy phép nhập khẩu thì thực hiện truyền gửi thông tin và báo cáo Tổng cục Hải quan.

(KL)