Gỡ vướng khi thực hiện e-Manifest

Hãng tàu MAERSK LINE cho biết đã gặp vướng mắc trong quá trình thực hiện  e-Manifest và có đề nghị gia hạn tiếp nhận hồ sơ giấy đến hết ngày 31/8/2013 khi làm thủ tục hải quan cho tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh của hãng.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo trình bày của hãng tàu, hiện tại hãng chưa hoàn tất được việc điều chỉnh dữ liệu EDI của hãng theo chuẩn với hệ thống của cơ quan hải quan về code cảng. Hiện tại, bộ phận công nghệ thông tin của hãng tàu trị sở tại Copenhagen - Đan Mạch đang khẩn trương điều chỉnh lại code cảng cho phù hợp với hệ thống e-Manifest.

Nhằm giải quyết vướng mắc của hãng tàu, Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan) đã có văn bản hướng dẫn các cục hải quan địa phương thực hiện như sau: Căn cứ quy định tại tiết d, khoản 1, Điều 7; tiết b, khoản 1, Điều 11 Thông tư số 64/2011/TT-BTC ngày 13/5/2011 của Bộ Tài chính; Căn cứ hướng dẫn tại khoản 2, Điều 7 Quyết định 1870/QĐ-TCHQ ngày 28/9/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; Cục Giám sát quản lý về hải quan đồng ý để Hãng tàu MAERSK LINE thực hiện nộp hồ sơ giấy khi làm thủ tục hải quan đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh cho đến hết ngày 31/8/2013.

Trong thời hạn trên, đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh của Hãng MAERSK LINE bộ hồ sơ hải quan tàu biển khi làm thủ tục hải quan, bao gồm cả các hãng tàu/đại lý hãng tàu/công ty giao nhận khai thác chung con tàu đó được nộp cho cơ quan hải quan bằng hồ sơ giấy. Khi Hãng MAERSK LINE khai thác chung tàu với các hãng tàu/đại lý tàu khác, thì nộp hồ sơ cho cơ quan hải quan, Hãng MAERSK LINE nộp hồ sơ bằng giấy, các hãng tàu khác thực hiện nộp hồ sơ theo phương thức điện tử.

Đối với các bộ hồ sơ nêu trên, ngay sau khi Hãng MAERSK LINE hoàn tất việc điều chỉnh dữ liệu EDI theo chuẩn với hệ thống của cơ quan hải quan, Hãng MAERSK LINE có trách nhiệm gửi thông tin bằng phương thức điện tử đến hệ thống e-Manifest của cơ quan hải quan theo quy địn hiện hành.

(TK)