Hải Phòng: Tổng kim ngạch XNK tháng 5/2016 đạt 4,70 tỷ USD

(eFinance Online) - Cục Hải quan TP. Hải Phòng cho biết, trong tháng 5/2016 đơn vị tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động XNK; triển khai quyết liệt mọi biện pháp nhằm thu đạt và vượt chỉ tiêu dự toán thu NSNN được giao; tiếp tục thực hiện các biện pháp thu thuế có hiệu quả, xây dựng và triển khai các giải pháp mới phù hợp với tình hình thực tế năm 2016.
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Tổng kim ngạch XNK tháng 5/2016 trên địa bàn đạt 4,70 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 1,68 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 3,01 tỷ USD. Kết quả thu ngân sách nhà nước (từ ngày 01/1/2016 đến ngày 12/5/2016) đạt 15.711 tỷ đồng; đạt 32,33% chỉ tiêu được giao, tăng 5,23% so với cùng kỳ năm 2015.

Về công tác tham vấn, xác định giá trị tính thuế, tính từ ngày 16/4/2016 đến ngày 15/5/2016, phòng Thuế XNK đã tiến hành tham vấn 291 tờ khai. Tổng số thuế điều chỉnh qua công tác kiểm tra xác định giá trị tính thuế của toàn Cục (tính từ ngày 01/4/2016 đến ngày 30/4/2016) là 16,557 tỷ đồng.

Về công tác quản lý thu hồi nợ thuế, tính đến ngày 10/5/2016, tổng số nợ thuế quá hạn toàn Cục Hải quan TP Hải Phòng là 1.578 tỷ đồng bao gồm: nợ thuế chuyên thu là 1.305 tỷ đồng, nợ thuế tạm thu là 273 tỷ đồng.

Trong tháng 6/2016, Cục Hải quan TP Hải Phòng sẽ tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp tăng thu NSNN như tăng cường thu hồi nợ thuế, giải quyết dứt điểm các khoản thuế nợ đọng, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với những doanh nghiệp, mặt hàng tiềm ẩn dấu hiệu vi phạm; phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu nộp ngân sách năm 2016 và triển khai các giải pháp mới phù hợp với tình hình thực tế năm 2016.

Bên cạnh đó, đơn vị cho biết, sẽ tiếp tục triển khai mở rộng Hệ thống kết nối thông tin giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp đối với tất cả các doanh nghiệp kinh doanh cảng trên địa bàn Hải Phòng theo Điều 41 Luật Hải quan, thực hiện giám sát hải quan với hàng hóa xuất nhập khẩu theo Quyết định 2495/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan.

(PV)