Hải quan ban hành quy trình quản lý nợ thuế

Ngày 02/4 vừa qua, Tổng cục Hải quan đã có Quyết định 1074/QĐ-TCHQ ban hành quy trình “Quản lý nợ thuế, nợ tiền chậm nộp, nợ phạt đối với hàng hóa xuất nhập khẩu” áp dụng cho hải quan.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Áp dụng từ ngày 02/4/2014, quy trình có một số nội dung đáng chú ý sau:

- Phân loại nợ: quy định cụ thể các tiêu chí phân loại ba nhóm nợ: nợ khó thu, nợ chờ xóa, nợ có khả năng thu; các bước phân loại nợ, thu thập, theo dõi thông tin người nộp thuế.

- Thu hồi nợ: quy định cụ thể trình tự thu hồi nợ quá hạn không quá 90 ngày, cưỡng chế nợ quá hạn trên 90 ngày.

- Xử lý nợ khó thu: hướng giải quyết cụ thể các trường hợp người nộp thuế sắp giải thể, hoặc đang bị truy tố hoặc đang khiếu nại, khởi kiện quyết định ấn định thuế…

- Quy trình thực hiện rà soát ra quyết định xóa nợ thuế, xét miễn thuế, gia hạn nộp thuế.

Kèm theo quy trình là mẫu biên bản làm việc, giấy mời làm việc, hồ sơ theo dõi nợ.

(T.Hằng)