Hải quan Bình Dương: Ban hành nhiều giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, việc tăng cường tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là trong sử dụng ngân sách nhà nước có ý nghĩa quan trọng, góp phần dành nguồn cho đầu tư phát triển, an sinh xã hội và các nhiệm vụ quan trọng cấp bách.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Những năm gần đây, công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở nước ta luôn được đẩy mạnh, gắn với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", qua đó góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và quyết tâm của đảng viên, cán bộ công chức và nhân dân.

Mặc dù Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã đi vào cuộc sống từ năm 2005, nhưng đến nay vẫn còn một số trường hợp bị xử lý vì hành vi lãng phí của công, sử dụng xe công vào việc riêng… Thực tế đó đặt ra vấn đề thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cần được thực hiện quyết liệt hơn nữa.

Nhằm tuân thủ nghiêm Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc “tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Lãnh đạo Cục Hải quan Bình Dương xác định rõ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên.

Theo đó, ngày 13/5/2013, Hải quan Bình Dương đã ban hành công văn số 1680/HQBD-TVQT về việc thực hành tiết kiệm chi thường xuyên trong cơ quan với nhiều giải pháp cụ thể như: tiết kiệm điện, cán bộ công chức khi ra khỏi phòng phải tắt toàn bộ hệ thống điện trong phòng làm việc, sử dụng điều hòa nhiệt độ chỉ khi cần thiết, nên dùng các thiết bị điện tiết kiệm năng lượng; tiết kiệm trong việc sử dụng xe ôtô công tại đơn vị, cấp phát và sử dụng văn phòng phẩm đảm bảo tiết kiệm, có hiệu quả, tránh lãng phí; các đơn vị chịu trách nhiệm bảo quản, duy trì hệ thống thông tin liên lạc của đơn vị mình được hoạt động thông suốt và theo định mức quy định; tiết kiệm trong việc sử dụng máy móc thiết bị văn phòng, sử dụng đúng cách, đúng  mục đích, không sử dụng vào việc cá nhân riêng, phải thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng…

Bên cạnh đó, nhằm đưa những giải pháp này đạt hịêu quả hơn, Lãnh đạo Cục Hải quan Bình Dương sẽ tiếp tục tăng cường các đợt kiểm tra, giám sát các hoạt động mua sắm trang thiết bị, máy móc, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục để bảo đảm kinh phí luôn được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.

(Lê Xuyền - Cục Hải quan Bình Dương)