Hải quan Bình Dương: Chuyên nghiệp hóa phần mềm khai báo và quản lý hàng hóa qua kho CFS

Cùng với quá trình cải cách hiện đại hóa của ngành Hải quan, trong thời gian qua, Cục Hải quan Bình Dương luôn cố phấn đấu để trở thành một trong đơn vị trong ngành Hải quan đi đầu về công tác cải cách hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin vào phương thức quản lý hải quan hiện đại như triển khai hải quan điện tử trước kia, hệ thống VNACCC/VCIS ngày nay, đề án triển khai phần mềm quản lý kho ngoại quan trong toàn ngành, triển khai máy soi container hiện đại trong việc kiểm tra hàng hóa…

Hải quan Bình Dương: Chuyên nghiệp hóa phần mềm khai báo và quản lý hàng hóa qua kho CFS

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác cải cách, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hải quan tại đơn vị. Ngày 16/6/2015, Cục Hải quan Bình Dương đã phối hợp với Công ty phần mềm Thái Sơn tổ chức lớp tập huấn về triển khai phần mềm ứng dụng quản lý hàng hóa ra vào kho CFS tại các kho CFS Bình Dương. Phần mềm này được triển khai dựa trên ý tưởng và yêu cầu nhiệm vụ cấp thiết đặt ra tại Cục Hải quan Bình Dương nhằm tận dụng và ứng dụng triệt để các phần mềm công nghệ thông tin vào phương thức quản lý hải quan hiện đại ngày nay.

Chương trình tập huấn và triển khai phần mềm lần này có sự tham dự của hơn 80 doanh nghiệp có hàng hóa gửi kho, các chủ kho CFS và cán bộ công chức hải quan quản lý kho CFS của đơn vị.

Trong quá trình triển khai Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 Quy định về thủ tục Hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa XNK và căn cứ theo nhu cầu thực tế đề xuất xây dựng công cụ để thuận tiện trong công tác quản lý hàng hóa tại kho CFS.

Theo ghi nhận qua trình triển khai công tác quản lý hiện tại tại các kho CFS trên địa bàn tỉnh Bình Dương thì cả Doanh nghiệp, Chủ kho, cán bộ Hải quan phải ghi nhận việc nhập xuất hàng hóa trong kho chủ yếu bằng sổ sách hoặc dùng tiện ích Excel để theo dõi quản lý; Việc trao đổi dữ liệu giữa hải quan và doanh nghiệp không được nhanh chóng, kịp thời; Chưa tạo được tính thống nhất chung về quản lý, các mẫu biểu báo cáo, cách thức báo cáo của các kho trên toàn Cục; Các trường hợp thiếu sót, chênh lệch dữ liệu thường khó phát hiện kịp thời vì cả Hải quan và doanh nghiệp đều quản lý hệ thống riêng… và xét thấy đến nay Tổng cục Hải quan chưa có phần mềm để phục vụ quản lý tại kho CFS. Vì vậy việc nghiên cứu và phối hợp phát triển ứng dụng phần mềm vào quản lý tại các kho cho thấy là hết sức cần thiết và cấp bách.

Mục đích của phần mềm quản lý hàng hóa qua kho CFS là nhằm tạo ra công cụ quản lý hiệu quả trong việc quản lý hàng hóa tại kho CFS, giúp cán bộ Hải quan, doanh nghiệp, chủ kho kịp thời nắm bắt, đối chiếu, kiểm tra số liệu hoàn toàn trên máy tính một cách nhanh chóng, chính xác, tạo sự thông thoáng, thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình khai báo hàng hóa xuất nhập kho CFS, phân hệ khai báo hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện khai báo dễ dàng, hỗ trợ tra cứu, báo cáo xuất nhập tồn theo từng kho để có thể sử dụng thống kê, báo cáo, Các chức năng của chương trình phù hợp với các quy định của văn bản về quản lý kho CFS và các quy trình, quy định của Ngành.

Tại buổi tập huấn triển khai phần mềm quản lý kho CFS, doanh nghiệp và cán bộ hải quan đã được nghe đại diện Trung tâm dữ liệu và CNTT của Cục Hải quan Bình Dương và đại diện Công ty Phần mềm Thái Sơn trình bày những ưu điểm cũng như cách thức khai báo trên phần mềm này. Qua đó, đã giúp cho cơ quan hải quan và doanh nghiệp đảm bảo công tác theo dõi và quản lý trong việc làm thủ tục đưa hàng ra vào kho CFS trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

(Lê Xuyền)